Tổ chức tập huấn sử dụng chứng thực chữ ký số chuyên dùng cho gần 140 công chức, viên chức.
Công nghệ thông tin | Đăng ngày: 03/10/2019
Cỡ chữ:
Giảm chói:

Phòng CNTT giới thiệu tổng quan về chứng thư số và chữ ký số.

Ảnh: H.Phương

Tại hội nghị này, các học viên được nghe giới thiệu tổng quan về an toàn giao dịch điện tử, những vấn đề chung về chứng thư số, chữ ký số; giới thiệu về hệ thống chứng thực và các dịch vụ chứng thực được cung cấp; khuôn khổ pháp lý cho hoạt động chứng thực chữ ký số chuyên dùng. Ngoài ra, chương trình tập huấn còn demo ký số trên các phần mềm và hướng dẫn học viên cài đặt, thực hành ký số trên phần mềm Vsign-PDF của Ban Cơ yếu Chính phủ, ký số trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã cấp mới và hướng dẫn sử dụng 1.744 chứng thư số, trong đó gần 600 chứng thư số tổ chức. Ngoài việc cấp mới, Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên gửi Cục Chứng thực và Bảo mật thông tin – Ban Cơ yếu Chính phủ thu hồi, khôi phục mật khẩu và thay đổi thông tin chứng thư số để đảm bảo việc triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng tại các cơ quan, đơn vị trên địa bản tỉnh được liên tục, hiệu quả, góp phần giảm chi phí, công sức lao động, rút ngắn thời gian, nâng cao năng suất và hiệu quả công việc.

          Việc triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trên địa bàn tỉnh còn gặp khó khăn vì thói quen dùng văn bản giấy. Mặc dù, UBND tỉnh ban hành Quyết định 15/QĐ-UBND ngày 05/1/2019 về ban ban hành danh mục loại hình văn bản: gửi bản điện tử hoàn toàn, gửi bản giấy và bản điện tử trên hệ thống QLVB&ĐH; gửi văn bản giấy giữa các cơ quan, tổ chức nhà nước trên địa bàn tỉnh và có văn bản chỉ đạo đẩy mạnh sử dụng chữ ký số chuyên dùng đối với văn bản điện tử nhưng vẫn còn cơ quan, đơn vị ký tay và phát hành văn bản giấy. Để việc triển khai ký số văn bản điện tử tiến tới văn phòng không giấy tờ thì cần có sự quyết tâm vào cuộc của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị. Điều này sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho việc triển khai sử dụng chữ ký số đạt hiệu quả cao, thay đổi phương thức làm việc, công khai minh bạch thông minh, góp phần nâng cao chất lượng và vị thứ cải cách hành chính của tỉnh trong thời gian tới.

BẢo NgỌc


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

LIÊN KẾT BANNER
LƯỢT TRUY CẬP