<< Quay Lại
Hội nghị trực tuyến đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
Công nghệ thông tin | Đăng ngày: 04/05/2021
Cỡ chữ:
Giảm chói:

Chiều ngày 28/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, xây dựng triển khai Nghị quyết về chuyển đổi số của các địa phương, triển khai kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Cục Tin học hóa, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (DVC TT MĐ 4) đạt được so với Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025 với tỷ lệ 10,76% (năm 2019), 30,86% (năm 2020), 34,19% (tháng 4/2021). Theo đó, tổng số lượng DVCTT MĐ 4 của tỉnh, thành phố khoảng 1.200-2.000 DVC (trong đó cấp huyện khoảng 200-300 DVC, cấp xã 100-200 DVC). Hiệu quả sử dụng DVC TT MĐ 4 còn thấp, tính từ tháng 01-4/2021, tỷ lệ DVC TT MĐ 4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến (20,66%), tỷ lệ hồ sơ trực tuyến (16,64%).

Để tiếp tục đẩy mạnh cung cấp DVC TT MĐ 4, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại phiên họp Ủy Ban Quốc gia về Chính phủ điện tử ngày 10/3/2021 yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cung cấp DVCTT phục vụ người dân và doanh nghiệp; Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn 1145/BTTTT-THH đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai cung cấp 100% DVC đủ điều kiện lên mức độ 4 năm 2021; đồng thời giao cơ quan chuyên trách về CNTT các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ này theo từng tháng; nghiên cứu, vận dụng kinh nghiệm triển khai của một số tỉnh, thành phố đã làm tốt. Trong quá trình triển khai, phối hợp với Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông để hướng dẫn, hỗ trợ.

Một số tỉnh, thành phố triển khai cung cấp DVC TT MĐ 4 có tỷ lệ cao như: Tây Ninh (96,86% với 1.818 DVC MĐ4); Nam Định (79,61% với 1.382 DVC MĐ 4); Đà Nẵng (68,12% với 1.237 DVC MĐ 4). Để triển khai DVC TT MĐ 4 hiệu quả, những kinh nghiệm các tỉnh, thành phố trong quá trình thực hiện được Cục Tin học hóa chia sẻ tại Hội nghị. Cụ thể thực hiện 9 bước: (1) Thành lập Tổ công tác do Lãnh đạo Tỉnh, TP làm Tổ trưởng, Giám đốc Sở TT&TT làm Tổ phó; (2) Tổ công tác khảo sát, lập danh sách các DVC đủ điều kiện đưa lên MĐ 4 và xây dựng kế hoạch triển khai; (3) Tổ công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện xây dựng quy trình nội bộ, chuẩn hóa quy trình điện tử của DVC; (4) Tổ công tác phối hợp cùng đơn vị triển khai Cổng DVCTT/Hệ thống một cửa điện tử đánh giá và nâng cấp hoàn thiện theo quy định hiện hành; (5)Thành lập Tổ giúp việc là CCVC của các sở, ban, ngành giúp Tổ công tác; (6) Tổ chức đào tạo, tập huấn cho Tổ giúp việc triển khai trên Cổng DVCTT; (7) Tổ giúp việc phối hợp cùng đơn vị triển khai Cổng DVCTT theo kế hoạch; (8) Rà soát, đánh giá chất lượng; (9) Thực hiện tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp quan tâm sử dụng. Và 5 bài học kinh nghiệm: Một là sự quyết tâm của các cấp lãnh đạo; hai là sự sẵn sàng của nền tảng (Cổng DVCTT, LGSP,…); ba là sự chuẩn hóa các TTHC; bốn là sự phố hợp giữa Tỉnh/thành phố - Bộ - doanh nghiệp triển khai/cung cấp dịch vụ; năm là tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân/doanh nghiệp sử dụng và lợi ích của DVCTT.

Các đơn vị: Sở TT&TT, Công an tỉnh, Sở Nội Phú Yên vụ tham dự Hội nghị trực tuyến.

Cũng tại Hội này, Cục Tin học hóa chia sẻ hướng dẫn về bố cục xây dựng Nghị quyết Chuyển đổi số, nêu được tình hình và nguyên nhân, quan điểm chỉ đạo và mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, tổ chức thực hiện, phân rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện; Cục Tin hóa hóa và đại diện Bộ Công An báo cáo về sự phối hợp giữa Tỉnh/Thành phố - Bộ TT&TT- Bộ Công an trong việc khai thác, kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: Đưa ra mô hình kết nối; về hạ tầng mạng qua đường truyền số liệu chuyên dùng cấp I, trung tâm dữ liệu; kết nối LGSP-NGSP; hoàn chỉnh Cổng DVCTT. Phấn đấu đạt tiến độ đưa vào sử dụng chính thức từ ngày 01/7/2021.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng chỉ đạo các Sở TT&TT tham mưu tỉnh/thành phố ban hành Nghị quyết Chuyển đổi số thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tham mưu triển khai Công văn 1145/BTTTT-THH đẩy mạnh triển khai DVC TT MĐ 4; Hoàn chỉnh Cổng DVCTT cấp tỉnh kết nối trục LGSP (Trục kết nối chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh) phục vụ xử lý TTHC, cung cấp DVC TT, kết nối CSDL quốc gia dân cư, chậm nhất ngày 23/6 hoàn thành thử nghiệm sẵng sàng đưa vào sử dụng, khai thác. Đồng thời giao Cục Tin học hóa làm đầu mối hướng dẫn, hỗ trợ các tỉnh, thành phố và đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện.

BẢO NGỌC

 


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: