<< Quay Lại
Tăng dịch vụ công mức 4 - giải pháp tốt để giải quyết thủ tục hành chính trong tình hình dịch COVID-19 phức tạp
Công nghệ thông tin | Đăng ngày: 09/07/2021
Cỡ chữ:
Giảm chói:

UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành Quyết định Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện trong năm 2021 và Danh mục thủ tục hành chính chưa đủ điều kiện triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của các sở, ban, ngành, địa phương trong năm 2021.  

              Theo đó, danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 bao gồm: Các sở, ban, ngành: 962 dịch vụ công trực tuyến (45 mức độ 3; 917 mức độ 4);  Cấp huyện: 135 dịch vụ công trực tuyến (05 mức độ 3; 130 mức độ 4); Cấp xã: 28 dịch vụ công trực tuyến (07 mức độ 3; 21 mức độ 4). Danh mục thủ tục hành chính chưa đủ điều kiện triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 bao gồm: Cấp tỉnh có 594 thủ tục hành chính; Cấp huyện có 85 thủ tục hành chính;  Cấp xã có 102 thủ tục hành chính.

Hình 1. Biểu đồ dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên 2020, 2021

          Như vậy, dự kiến đến cuối năm 2021: tỷ lệ dịch vụ công mức 4 trên tổng số dịch vụ công đạt 57,76%, tăng 51,46% so với năm 2020 (năm 2020 là 6,3%); tỷ lệ các dịch vụ công chưa đủ điều kiện lên mức 4 trên tổng số dịch vụ công đạt 42,24%. Trong số các dịch vụ công chưa đủ điều kiện lên mức 4, có 3,08% dịch công mức 3 trên tổng số dịch vụ công.

        Theo Quyết định này, tỷ lệ dịch vụ công mức 4 trên tổng số dịch vụ công của tỉnh đạt mức bình quân cả nước. Đây là nền tảng ban đầu rất quan trọng để xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh. Tuy nhiên, các sở, ngành, địa phương cần tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công mức 4. Nộp hồ sơ trực tuyến, người dân và doanh nghiệp sẽ dần hài lòng hơn, không phải đi lại, chờ đợi, có thể nộp bất cứ lúc nào, ở đâu; góp phần quan trọng phòng, chống dịch Covid-19 và nâng mức cải cách hành chính của tỉnh.

NGUYỄN CHÍ SỸ


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: