<< Quay Lại
Truyền thông Kế hoạch phát triển kinh tế số, xã hội số Phú Yên đến năm 2025
Chuyển đổi số

          UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế số, xã hội số tỉnh Phú Yên đến năm 2025.

Theo Kế hoạch, giải pháp thực hiện là, tỉnh tổ chức hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của tỉnh và cơ quan thường trực là Sở Thông tin và Truyền thông, thống nhất điều phối đồng bộ về phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Tổ chức các Tổ công nghệ số cộng đồng đến từng khối phố, thôn, buôn với các tổ viên là cán bộ kiêm nhiệm và các thành viên tại chỗ năng động, nhiệt tình, được đào tạo về kỹ năng số để phổ biến hướng dẫn, trợ giúp người dân sử dụng công nghệ số và các nền tảng số, hình thành mạng lưới triển khai công nghệ rộng khắp. Tổ chức, phân công các đơn vị là đầu mối chủ trì, chịu trách nhiệm triển khai theo hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương trong thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số.

Hợp tác giữa cơ quan, địa phương và doanh nghiệp nền tảng số trong việc nghiên cứu, phát triển các nền tảng số chất lượng cao; Hợp tác giữa cơ quan, địa phương và doanh nghiệp nền tảng số trong việc tuyên truyền, phổ biến, tập huấn kỹ năng số cho người dân thông qua việc sử dụng nền tảng số.

Về hợp tác quốc tế: Hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài trong việc thu hút nguồn lực, tri thức, chuyển giao công nghệ số phù hợp; Chủ động, tích cực tham gia hoạt động với các tổ chức quốc tế, các sáng kiến về kinh tế số, xã hội số, xây dựng các khuôn khổ pháp lý, tiêu chuẩn quốc tế mới về công nghệ số phù hợp với mục tiêu và lợi ích, hài hòa hóa tiêu chuẩn, thúc đẩy thương mại số, nâng cao năng lực số và thu hẹp khoảng cách số, khuyến khích hoạt động doanh nghiệp trong môi trường số và bảo vệ người tiêu dùng. Thực thi nghiêm túc, hiệu quả các cam kết quốc tế liên quan đến kinh tế số, thương mại số và đặc biệt là trong xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên.

Về nghiên cứu, phát triển: Thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các công nghệ số mới như trí tuệ nhân tạo, công nghệ bản sao số, chuỗi khối, thực tế ảo/thực tế tăng cường, dữ liệu lớn, kết hợp với các công nghệ mở, mã nguồn mở để phát triển các nền tảng số phục vụphát triển kinh tế số và xã hội số. Xây dựng và triển khai các chương trình nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ số mới để tạo ra những nền tảng, sản phẩm, dịch vụ số mang đặc thù, tạo lợi thế cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số. Xây dựng các khu nghiên cứu phát triển, thử nghiệm, ươm tạo, hỗ trợ khởi nghiệp phát triển kinh tế số: hỗ trợ thử nghiệm các mô hình kinh doanh mới, ươm tạo, khởi nghiệp về kinh tế số; hình thành các trung tâm xúc tiến chuyển đổi số tại các khu công nghiệp;thí điểm áp dụng các mô hình doanh nghiệp công nghệ chuyên ngành tham gia cung cấp các dịch vụ chuyên môn các lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và đào tạo; khảo sát, lập danh mục các doanh nghiệp có mô hình ngành nghề mới dựa trên ứng dụng và phát triển công nghệ số.

 Đầu tư nghiên cứu, xây dựng và chuyển giao các mô hình kinh doanh mới, mô hình mẫu về chuyển đổi số, kinh tế số; xây dựng các doanh nghiệp chuyển đổi số điển hình, các mô hình mẫu, ứng dụng mẫu chuyển đổi số phù hợp đặc trưng của từng ngành, lĩnh vực, địa phương; thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, xây dựng các nền tảng số chuyên ngành, hỗ trợ chuyển giao cho các đối tác cùng ứng dụng, kết nối, chia sẻ, dẫn dắt chuyển đổi số chuỗi cung ứng; phối hợp đa ngành giữa doanh nghiệpđể thiết lập nền tảng chuyển đổi số, kiến tạo hệ sinh thái mới.

Về tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức: Tổ chức và tham gia các diễn đàn, hội nghị, hội thảo, các sự kiện, triển lãm trong nước và quốc tế về phát triển kinh tế số, xã hội số; lồng ghép nội dung về kinh tế số, xã hội số trong các sự kiện, triển lãm về phát triển kinh tế - xã hội, giới thiệu về đất nước, con người, văn hóa, du lịch ở trong nước và nước ngoài. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về các nền tảng số, các mô hình kinh tế số, xã hội số điển hình trên hệ thống truyền thông đến cơ sở. Phát triển các kênh tư vấn, hỏi đáp, trợ lý ảo về kinh tế số, xã hội số, hỗ trợ người dân nâng cao kỹ năng số, sử dụng nền tảng số, dịch vụ số và công nghệ số.         

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan triển khai thực hiện theo các quy định hiện hành. Đồng thời hướng dẫn, đôn đốc, các sở,  ngành, các địa phương tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; thúc đẩy chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, nền tảng sổ và kinh tế nền tảng; đầu mối tổng hợp kinh phí thực hiện theo các quy định phân cấp tài chính hiện hành; kiểm tra, giám sát, định kỳ hằng năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Tổ chức sơ kết tình hình thực hiện Kế hoạch, đề xuất xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu và bổ sung, sửa đổi các nhiệm vụ, giải pháp (nếu cần thiết) và tổng kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch vào năm 2025; Phối hợp với các bộ, ngành và tổ chức liên quan thực hiện các nhiệm vụ theo Chiến lược quốc gia;…

L.PHONG


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Bà Đào Phạm Hoàng Quyên - Giám đốc
   - 02573 888.999
Phạm Ý Thiên - Chánh Thanh tra
  0914.254.494 - 0257 3843.170
Phạm Nữ Bảo Ngọc - Chánh Văn phòng
  0839.879.799 - 0257 3843.171
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: