<< Quay Lại
Hội nghị giới thiệu các giải pháp xây dựng Data Center tỉnh
Chuyển đổi số | Đăng ngày: 10/03/2023

                   Sở Thông tin và Truyền thông vừa tổ chức Hội nghị giới thiệu các giải pháp xây dựng Trung tâm dữ liệu (Data Center) tỉnh, với sự tham dự của các đơn vị liên quan trong tỉnh, đại diện hãng HP, Dell Việt Nam và VNPT Phú Yên.

Quang cảnh hội nghị

           Hội nghị này nhằm tiếp thu, nắm bắt những kiến thức của các chuyên gia, các hãng sản xuất hệ thống server tại Việt Nam, công ty hoạt động về an toàn an ninh thông tin. Đặc biệt là những giải pháp, công nghệ mới xây dựng Data Center của tỉnh bảo đảm cho các hoạt động của cơ quan, đơn vị trong việc tham gia vào việc phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Đồng thời, đảm bảo quản lý, khai thác và  sử dụng hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin đạt hiệu quả, đảm bảo an toàn dữ liệu theo quy định.

         Tại hội nghị, đại diện các đại diện hãng HP, Dell Việt Nam và VNPT Phú Yên đã chia sẻ các giải pháp, công nghệ mới, những thế mạnh của đơn vị mình; trả lời các câu hỏi để các đại biểu tham dự nắm bắt thêm các kiến thức mới, hiểu thêm rõ những thực tiễn liên quan đến xây dựng, vận hành Data Center…

          Được biết, thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 31/03/2022 của HĐND tỉnh Phú Yên về Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng ứng dụng CNTT tỉnh Phú Yên; Ý kiến kết luận của tập thể lãnh đạo UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 31/01/2023 tại Thông báo số 144/TB-VPUBND ngày 13/02/2023 của Văn phòng UBND tỉnh “Thống nhất giao Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư Dự án hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin; đồng thời, thống nhất chủ trương chỉ đầu tư 01 Trung tâm dữ liệu của tỉnh. Giao Sở có trách nhiệm thực hiện các thủ tục đầu tư, quản lý, khai thác, sử dụng đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, an toàn, an ninh dữ liệu theo đúng quy định của pháp luật”.

          Việc xây dựng Data Center tỉnh hiện đại, an toàn, ổn định là một trong các nhiệm vụ chính của CĐS trên địa bàn tỉnh, phù hợp với nhu cầu phát triển xây dựng CQĐT, CQS của tỉnh.

         Việc đầu tư trang thiết bị của Data Center cần xem xét nghiên cứu rất kỹ ngoài tuân thủ, thực hiện theo Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tuân thủ Kiến trúc CQĐT Phú Yên 2.0 và các tiêu chuẩn khác của Bộ TT&TT, còn phải đưa vào ứng dụng các công nghệ mới nhất, đặc biệt là AI, có tính mở, thuận tiện cho vận hành chuyển giao, phù hợp với điều kiện cấp tỉnh, ổn định, hiệu quả.

N.LƯU

 


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: