<< Quay Lại
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 06 và cấp định danh điện tử
Chuyển đổi số

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên vừa có văn bản chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06).

Đ/c Bí thư Tỉnh ủy- Phạm Đại Dương chỉ đạo công tác triển khai Đề án 06          ảnh: Ch.Nga

Với sự nỗ lực, quyết tâm của các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh Phú Yên về triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và các chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện Đề án 06, chính quyền tỉnh bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định, xong vẫn còn những tồn tại, hạn chế, làm ảnh hưởng chung đến tiến độ triển khai Đề án 06 và tiến độ cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho công dân. Trong đó, vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của một số cấp ủy, chính quyền vẫn là một trong những hạn chế, tồn tại đầu tiên cần được quan tâm khắc phục.

Đề án 06  được xác định là “mũi đột phá” của chuyển đổi số quốc gia, cùng với đó là việc tạo ra nhiều tiện ích, dịch vụ thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp; Theo Đề án, việc đảm bảo chỉ tiêu cấp căn cước công dân và định danh điện tử mức độ 2 (VneID) được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, phục vụ hiệu quả tiến trình chuyển đổi số quốc gia, hướng đến xây dựng Chính quyền số, kinh tế số, công dân số.

Để đảm bảo tiến độ cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử cho công dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên cũng đã ban hành Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 06/12/2022 về đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 cùng với nhiều chủ trương, yêu cầu đến các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh. Theo đó, cần bám sát yêu cầu, tiến độ các nhiệm vụ Đề án 06 đã đề ra để chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành đảm bảo chất lượng, kịp thời, sát thực tế; phối hợp cùng lực lượng Công an và Chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân và nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương đứng đầu trong tham gia thực hiện công tác chuyển đổi số, trước hết là gương mẫu làm căn cước công dân, định danh điện tử.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Phú Yên tập trung chỉ đạo các cấp chính quyền, ngành chức năng kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắt về hạ tầng công nghệ, dữ liệu, nguồn nhân lực phục vụ thực hiện Đề án 06. Trước mắt, quan tâm rà soát, bố trí nguồn nhân lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ triển khai các nhiệm vụ cấp bách của Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh; Tích cực thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân và định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện, góp phần đảm bảo tiến độ các nội dung, nhiệm vụ Đề án 06, sớm đưa Phú Yên trở thành tỉnh có chính quyền, kinh tế số, công dân số./.

                                                                                                                         Châu Nga


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Bà Đào Phạm Hoàng Quyên - Giám đốc
   - 02573 888.999
Phạm Ý Thiên - Chánh Thanh tra
  0914.254.494 - 0257 3843.170
Phạm Nữ Bảo Ngọc - Chánh Văn phòng
  0839.879.799 - 0257 3843.171
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: