<< Quay Lại
Tăng cường công tác QLNN tại địa phương, bảo đảm Doanh nghiệp Bưu chính thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bưu chính, thương mại và cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ bưu chính.
Bưu chính | Đăng ngày: 27/08/2020
Cỡ chữ:
Giảm chói:

Ngày 20 tháng 8 năm 2020 Bộ Thông tin và Truyền thông có Báo cáo số 3232/BC-BTTTT về việc Tăng cường công tác QLNN tại địa phương, bảo  đảm Doanh nghiệp Bưu chính thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bưu chính, thương mại và cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ bưu chính.

Thời gian gần đây, một số doanh nghiệp tham gia chuyển phát hàng hóa thương mại điện tử thường triển khai các chương trình “giảm giá”, “đồng giá 10k”, “trợ giá”,“freeship”…, có dấu hiệu vi phạm “mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại” quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và “bán hàng hóa dịch vụ dưới giá thành toàn bộ dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến loại bỏ doanh nghiệp khác cùng kinh doanh loại hàng hóa, dịch vụ đó”quy định tại khoản 6 Điều 45 Luật Cạnh tranh về “các hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm”. Một số doanh nghiệp vô tình hoặc cố ý tiếp tay vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, vi phạm quy định tại Điều 12 Luật bưu chính về “vật phẩm, hàng hoá không được gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính”.

Nhằm bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính cũng như bảo đảm thị trường bưu chính hoạt động cạnh tranh, lành mạnh, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

1/ Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra đột xuất; xem xét xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc chuyển tài liệu, chứng cứ cho cơ quan có thẩm quyền liên quan điều tra, xử lý theo quy định.

2/ Theo dõi, giám sát để bảo đảm doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính và các hình thức hiện diện của doanh nghiệp trên địa bàn tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về bưu chính, pháp luật về thương mại, về cạnh tranh và pháp luật có liên quan khác trong cung ứng các hoạt động bưu chính.

 

                                                                             NGUYỄN THỊ HIẾU


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: