<< Quay Lại
­Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông
Bưu chính | Đăng ngày: 08/01/2019
Cỡ chữ:
Giảm chói:

Thông tư này quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông để thu thập thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thông tin và Truyền thông và chỉ tiêu thống kê quốc gia thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Nội dung chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông thuộc 07 lĩnh vực:  Lĩnh vực bưu chính (Phụ lục 1); Lĩnh vực viễn thông, Internet (Phụ lục 2); Lĩnh vực tần số vô tuyến điện (Phụ lục 3); Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành (Phụ lục 4); Lĩnh vực báo chí, phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Phụ lục 5); Lĩnh vực thông tin đối ngoại (Phụ lục 6); Lĩnh vực thông tin cơ sở (Phụ lục 7).

Kỳ báo cáo thông kê: Theo tháng, theo quý, 6 tháng và cả năm. Thời hạn nhận báo cáo được ghi cụ thể tại góc bên trái của từng biểu mẫu thông kê.

Các báo cáo thống kê được thực hiện bằng 02 (hai) hình thức: Bằng văn bản giấy và bằng phương tiện điện tử. Đơn vị báo cáo và đơn vị nhận báo cáo được ghi cụ thể tại các biểu mẫu báo cáo.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2018 và thay thế Thông tư số 24/2009/TT-BTTTT ngày 23/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các đơn vị hoạt động thông tin và truyền thông, Thông tư số 25/2009/TT-BTTTT ngày 24/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về hoạt động thông tin và truyền thông.

 

                                                                                                Văn Minh

 


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: