<< Quay Lại
Mã bưu chính quốc gia-Ý nghĩa và cách sử dụng
Bưu chính | Đăng ngày: 20/09/2018
Cỡ chữ:
Giảm chói:

Ý nghĩa của việc sử dụng mã bưu chính quốc gia

          Mã bưu chính quốc gia có vai trò quan trọng trong lĩnh vực bưu chính, góp phần phát triển kinh tế nói chung. Trên cơ sở áp dụng mã bưu chính quốc gia và việc ứng dụng công nghệ thông tin, các doanh nghiệp bưu chính đã sử dụng máy móc, thiết bị chia chọn tự động để rút ngắn thời gian xử lý bưu gửi, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của người sử dụng. Việc triển khai ứng dụng Mã bưu chính quốc gia trong lĩnh vực bưu chính sẽ đem lại lợi ích cho người sử dụng dịch vụ, các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ cũng như đối với các cơ quan quản lý Nhà nước. Đối với người sử dụng dịch vụ bưu chính, việc tra cứu và ghi mã bưu chính trên bưu gửi sẽ giúp cho quá trình chuyển, phát bưu gửi được nhanh chóng, chính xác, an toàn tới địa chỉ người nhận. Bên cạnh đó mã bưu chính quốc gia còn là nền tảng cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chỉ bưu chính để phục vụ cho hoạt động cung ứng dịch vụ bưu chính trên phạm vi toàn quốc.

          Sử dụng Mã bưu chính quốc gia

          Mã bưu chính quốc gia được khuyến khích cho các tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động bưu chính, Mã bưu chính được ghi tại địa chỉ gửi/nhận tại phong bì thư hoặc bưu gửi.

          Mã bưu chính quốc gia bao gồm tập hợp 05 (năm) ký tự số, cụ thể như sau:

          - Hai (02) ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

          - Ba (03) hoặc bốn (04) ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.

          - Năm (05) ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

(Đối tượng gán mã gồm: Phường, xã và đơn vị hành chính tương đương; Điểm phục vụ bưu chính thuộc mạng bưu chính công cộng; Điểm phục vụ bưu chính và đối tượng phục vụ thuộc mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đng, Nhà nước theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước ngoài và cơ quan đại diện của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam)

          Tổ chức, cá nhân muốn ghi Mã bưu chính trên phong bì thư hoặc bưu gửi phải xác định được Mã bưu chính. Có 3 cách tra cứu Mã bưu chính:

          - Tra cứu trong cuốn Danh bạ Mã bưu chính quốc gia do Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông phát hành năm 2018

          - Tra cứu trên các trang thông tin điện tử:    

          + http://mabuuchinh.vn;

          + http://postcode.vn;

          + Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyên thông: http://mic.gov.vn

          Cách thức tra cứu và ghi Mã bưu chính trên phong bì thư được hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

                                                                                                Văn Phượng


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: