<< Quay Lại
Kết quả triển khai dịch vụ bưu chính KT1
Bưu chính | Đăng ngày: 09/06/2020
Cỡ chữ:
Giảm chói:

Tính đến hết năm 2019 trên địa bàn tỉnh có 25 cơ quan thuộc đối tượng quy định tại Quyết định 55/2016/QĐ-TTg sử dụng dịch vụ bưu chính KT1. Sản lượng trong năm là 6.587 cái thư, bưu phẩm, bưu kiện tài liệu, đạt doanh thu hơn 300 triệu đồng.

          Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Phú Yên, Sở Thông tin và Truyền thông  chủ trì, phối hợp các ngành liên quan tổ chức tập huấn, hướng dẫn Bưu điện tỉnh và các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện dịch vụ bưu chính KT1 theo đúng quy định. UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg. Bưu điện tỉnh xây dựng chính sách, cơ chế tổ chức thực hiện việc cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 theo đúng quy định tại Quyết định 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định hiện hành; Hướng dẫn, cung cấp đầy đủ thông tin về dịch vụ cho các cơ quan, tổ chức; Tuân thủ quy trình, quy định nghiệp vụ, quy định về kết nối, an ninh, an toàn.

         Trong quá trình triển khai và thực hiện cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 tại địa phương, tính đến hết năm 2019, chất lượng dịch vụ đều đáp ứng đúng quy định tại Thông tư 16/2017/TT-BTTTT, các tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước được vận chuyển qua dịch vụ bưu chính KT1 đảm bảo bí mật, an ninh, an toàn, nhanh chóng, chính xác, kịp thời trong mọi tình huống (ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ lễ, Tết), không xảy ra trường hợp khiếu nại nào.

Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg

            Thống kê số liệu các đơn vị sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 trên địa bàn tỉnh như sau:

                - Năm 2017:15/44 đơn vị sử dụng dịch vụ KT1 đạt gần 34%;

                - Năm 2018: 25/44 đơn vị sử dụng dịch vụ KT1 đạt 56,8%;

                - Năm 2019: 25/44 đơn vị sử dụng dịch vụ KT1 đạt 56,8%

             Như vậy, sau hơn 3 năm triển khai, đến nay số lượng các cơ quan, đơn vị sử dụng dịch vụ còn thấp, nhiều cơ quan chưa triển khai thực hiện. Qua tìm hiểu nguyên nhân, có thể thấy nhiều cơ quan, đơn vị chưa nắm rõ nội dung của Quyết định 55/2016/QĐ-TTg, còn vướng mắc về kinh phí cho việc sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 nên không triển khai thực hiện.Mặc dù tỉnh đã có đường thư chuyển, phát ưu tiên nhưng nhiều cơ quan Đảng, Nhà nước vẫn gửi thư, công văn theo hình thức thư thường. Điều này làm ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ KT1, khiến nhân viên bưu điện phải vất vả phân loại lại các tài liệu.

            Trong thời gian tới, đặc biệt là trong năm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng việc đảm bảo an ninh, an toàn thông tin cần đặt lên hàng đầu, để KT1 phục vụ tốt hơn nữa, cần quan tâm đến một số nội dung như:

            UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo quyết liệt hơn nữa đến các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh thuộc đối tượng sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 tham gia sử dụng dịch vụ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại QĐ 55/2016/QĐ-TTg;

             Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các ngành liên quantiếp tục tổ chức tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn Bưu điện tỉnh và các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện dịch vụ bưu chính KT1 trên địa bàn tỉnh theo quy định; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện của Bưu điện tỉnh đảm bảo đúng quy định về giá cước, chất lượng dịch vụ, an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính KT1;Thường xuyên phối hợp các cơ quan chức năng  kiểm tra, đánh giá về mức độ an ninh, an toàn trong cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 trên địa bàn tỉnh, triển khai một số biện pháp phòng ngừa, khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố trong cung cấp dịch vụ bưu chính KT1; Thực hiện tốt công tác báo cáo kết quả định kỳ;

              Bưu điện tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đầu tư hạ tầng, ứng dụng CNTT vào kinh doanh dịch vụ bưu chính để đáp ứng mục tiêu, nâng cao chất lượng dịch vụ;Đặc biệt cần chú trọng hơn nữa về khâu đào tạo nhân lực, thực hiện thẩm tra tiêu chuẩn chính trị của người lao động được tuyển chọn tham gia trực tiếp vào quá trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1./.

                                                                                                                                                                                                  Tin và ảnh: Xuân Dung - Phó Giám đốc Sở

 


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: