<< Quay Lại
Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn năm 2022
Bưu chính
Ngày 24/2/2022 Bộ thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 350/QĐ-BTTTT phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn năm 2022
Triển khai thực hiện Quyết định số 1034/QĐ-BTTTT ngày 21/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn, Vụ Bưu chính đã đề nghị và được Bộ trưởng Bộ TT&TT phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn năm 2022.
Mục tiêu của Kế hoạch đặt ra trong năm 2022
Hỗ trợ 100% sản phẩm OCOP đáp ứng tiêu chí 3 sao của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được đưa lên sàn thương mại điện tử (TMĐT) postmart.vn và voso.vn;
Hỗ trợ 100% hộ SXNN lên sàn TMĐT được đào tạo kỹ năng số, kỹ năng kinh doanh trên các sàn TMĐT;
Thiết lập 10 triệu tài khoản hoạt động  trên sàn TMĐT;
Thúc đẩy gia tăng số lượng giao dịch và giá trị giao dịch trên các sàn TMĐT (postmart.vn và voso.vn); Hỗ trợ hộ SXNN đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên các sàn TMĐT; quảng bá, giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế;
Thông qua các sàn TMĐT và nền tảng số cung cấp các thông tin hữu ích cho các hộ SXNN như thông tin thị trường nông sản, dự báo nhu cầu và năng lực sản xuất nông sản, thông tin thời tiết, mùa vụ, giống, phân, … Lựa chọn đưa lên sàn TMĐT các sản phẩm, nguyên liệu, vật tư đầu vào, các công cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp thương hiệu uy tín, chất lượng tốt, giá cả phù hợp để giới thiệu, cung cấp cho các hộ SXNN;
Thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn tại các địa phương trên cả nước.
Kế hoạch đã được cụ thể hóa thành 6 nhiệm vụ quan trọng cần phải triển khai để đạt được các mục tiêu đề ra: Số hóa dữ liệu hộ SXNN; Tổ chức giao dịch trên sàn TMĐT; Xây dựng thói quen hoạt động trên nền tảng sàn TMĐT; Tổ chức đào tạo kỹ năng số, kỹ năng kinh doanh trên sàn TMĐT cho hộ SXNN; Truyền thông về hoạt động của Kế hoạch; Cung cấp thông tin phụ vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cho hộ SXNN.
Kế hoạch cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể đối với Bộ Thông tin và Truyền thông, các Sở Thông tin và Truyền thông và các Sàn thương mại điện tử. Trong đó, Bộ đã giao cho các Sở TT&TT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tại Trung ương, địa phương và các sàn TMĐT tổ chức thực hiện Kế hoạch hỗ trợ hộ SXNN của địa phương đã được ban hành; Tổ chức phổ biến, tập huấn, đào tạo kỹ năng số cho hộ SXNN; Hỗ trợ kết nối hộ SXNN với sàn TMĐT để hướng dẫn tham gia giao dịch trên sàn TMĐT; Tổ chức thực hiện công tác truyền thông về Kế hoạch của địa phương theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Quyết định số số 1369/QĐ-BTTTT ngày 6/9/2021; Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có chính sách hỗ trợ, bố trí nguồn lực để triển khai các hoạt động nhằm hỗ trợ cho các hộ SXNN tham gia giao dịch TMĐT; Phối hợp, hỗ trợ các sàn TMĐT (postmart.vn và voso.vn) trong việc thu thập thông tin, dữ liệu về hộ SXNN để đưa lên sàn TMĐT, phấn đấu đạt mục tiêu Kế hoạch đã đề ra.
Đối với các Sàn TMĐT: Xây dựng Kế hoạch chi tiết năm 2022 thực hiện Quyết định 1034/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông, báo cáo tiến độ triển khai về Bộ Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, theo dõi; Ưu tiên nguồn lực để đảm bảo việc hoàn thành các nhiệm vụ và chỉ tiêu được giao tại Kế hoạch này; Đảm bảo về nguồn lực, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng công nghệ đáp ứng năng lực vận hành của sàn TMĐT phục vụ các hộ SXNN tham gia giao dịch trên sàn TMĐT; Đào tạo, hướng dẫn các hộ SXNN về kỹ năng số và cách thức để sử dụng các thiết bị di động thông minh trong quá trình giao dịch trên sàn TMĐT; Đảm bảo cung ứng các nguyên liệu, vật tư đầu vào có thương hiệu và có chính sách ưu đãi cho hộ SXNN phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh; Phối hợp với cơ quan, đơn chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Công Thương; Bộ NN&PTNT và cơ quan, đơn vị của tỉnh, thành cả nước để thực hiện Kế hoạch.
                                                            Xuân Dung

CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Bà Đào Phạm Hoàng Quyên - Giám đốc
   - 02573 888.999
Phạm Ý Thiên - Chánh Thanh tra
  0914.254.494 - 0257 3843.170
Phạm Nữ Bảo Ngọc - Chánh Văn phòng
  0839.879.799 - 0257 3843.171
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: