<< Quay Lại
Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ bưu chính không thuộc dịch vụ bưu chính công ích
Bưu chính
Ngày 22/03/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 509/QĐ-BTTTT về Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ bưu chính không thuộc dịch vụ bưu chính công ích.
Bộ tiêu chí được xem là bộ công cụ đánh giá chất lượng dịch vụ bưu chính không thuộc dịch vụ bưu chính công ích. Bộ tiêu chí được xây dựng với 3 tiêu chí lớn: tiêu chí thời gian toàn trình bưu gửi, tiêu chí độ an toàn bưu gửi và tiêu chí độ hài lòng của khách hàng.
Đối với tiêu chí thời gian toàn trình bưu gửi, được tính từ khi bưu gửi được chấp nhận cho đến khi được phát cho người nhận, tiêu chí này nhằm đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu thời gian toàn trình bưu gửi đạt hay không đạt theo mức đã công bố với khách hàng. Trên cơ sở tiêu chí này cơ quan quản lý sẽ thông báo cho các doanh nghiệp để cảnh báo, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp xem xét công bố chỉ tiêu toàn trình mới nếu số mẫu không đạt chỉ tiêu thời gian toàn trình >30% tổng số mẫu kiểm tra, khảo sát.
Về tiêu chí độ an toàn bưu gửi sẽ đánh giá tỉ lệ % bưu gửi được phát thành công đến địa chỉ nhận trong vòng 15 ngày kể từ ngày gửi trong tình trạng không bị suy suyển, hư hỏng hoặc ảnh hưởng tới nội dung bên trong. Nếu số mẫu bị mất, suy suyển, hư hỏng >10% tổng số mẫu kiểm tra, khảo sát thì cơ quan quản lý phải yêu cầu doanh nghiệp có phương án nâng cao chất lượng dịch vụ, nếu <10% thì phải thông báo cho các doanh nghiệp để cảnh báo.
Riêng đối với tiêu chí độ hài lòng của khách hàng sẽ được đánh giá trên 8 chỉ tiêu thành phần. Bao gồm các chỉ tiêu thành phần như: Doanh nghiệp được khách hàng ưa thích nhất/sử dụng nhiều nhất; Doanh nghiệp có nhiều loại hình dịch vụ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng nhất; Doanh nghiệp có tác phong phục vụ, thái độ ứng xử với khách hàng tốt nhất; Doanh nghiệp có mức độ sẵn sàng phục vụ khách hàng cao nhất (thu gom tận nơi, tiếp cận điểm phục vụ dễ dàng, thời gian thu gom nhanh chóng, … ); Doanh nghiệp thực hiện xử lý khiếu nại nhanh nhất; Doanh nghiệp có chính sách bồi thường phù hợp nhất; Doanh nghiệp có các ứng dụng CNTT cung cấp dịch vụ, theo dõi đơn hàng, … ưu việt và dễ sử dụng nhất; Doanh nghiệp có giá cước phù hợp với chất lượng dịch vụ cung ứng nhất. Đối vơi tiêu chí này sẽ được đánh giá xếp hạng theo thứ tự từ nhiều nhất đến ít nhất cho từng tiêu chí thành phần.
Bộ tiêu chí cũng nêu rõ kết quả đánh giá, xếp hạng thứ tự các tiêu chí và được công bố trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ TT&TT và Sách Bưu chính thường niên.
                                                                   XD

CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Bà Đào Phạm Hoàng Quyên - Giám đốc
   - 02573 888.999
Phạm Ý Thiên - Chánh Thanh tra
  0914.254.494 - 0257 3843.170
Phạm Nữ Bảo Ngọc - Chánh Văn phòng
  0839.879.799 - 0257 3843.171
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: