<< Quay Lại
Tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023
Báo chí - Truyền thông

UBND tỉnh Phú Yên vừa triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2023 trên địa bàn tỉnh; trong đó chú trọng tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tạo cơ sở để huy động, tập trung sự quan tâm, hưởng ứng và tham gia của toàn xã hội đối với sự kiện Giờ trái đất năm 2023.

Mục đích nâng cao nhận thức cộng đồng về tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện tốt Luật sử dụng Năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 -2025.

Nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia hưởng ứng Giờ trái đất năm 2023, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịch vụ và hộ gia đình tham gia bằng nhiều hình thức như: tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết hoặc tổ chức các hoạt động hưởng ứng nhằm ứng phó với tác động của quá trình biến đổi khí hậu.

Qua đó tạo sự chuyển biến mạnh hơn nữa từ nhận thức đến hành động của các tầng lớp nhân dân, cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

UBND tỉnh yêu cầu việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm nhằm khuyến khích, động viên sự tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và hộ gia đình. Treo băng rôn, phướn tuyên truyền hưởng ứng Giờ trái đất năm 2023 tại các trường học, tuyến phố, trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố với nội dung theo hướng dẫn của Bộ Công thương (tại Văn bản số 856/BCT-TKNL ngày 22/02/2023).

          UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan truyền thông, báo chí và các tổ chức, cá nhân có liên quan tại địa phương tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Giờ trái đất năm 2023; tổ chức tuyên truyền hưởng ứng Giờ trái đất năm 2023 trên Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên, Báo Phú Yên, website Sở Công thương, website Công ty Điện lực Phú Yên. Đồng thời tổ chức diễu hành tuyên truyền Giờ trái đất lồng ghép với tuyên truyền Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam;...

Tổ chức diễu hành hưởng ứng Giờ trái đất năm 2023 tại thành phố Tuy Hòa vào lúc 07h30’ ngày 25/3/2023 (thứ bảy). Tổ chức vận động các cơ quan, đơn vị thực hiện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong thời gian diễn ra Sự kiện Giờ trái đất từ 20h30’ đến 21h30’ ngày 25/3/2023 (thứ bảy).

N.LƯU

 


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Bà Đào Phạm Hoàng Quyên - Giám đốc
   - 02573 888.999
Phạm Ý Thiên - Chánh Thanh tra
  0914.254.494 - 0257 3843.170
Phạm Nữ Bảo Ngọc - Chánh Văn phòng
  0839.879.799 - 0257 3843.171
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: