<< Quay Lại
Tuyên truyền các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn
Báo chí - Truyền thông

     Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên vừa ký ban hành Văn bản số 7298/UBND-KGVX về chỉ đạo việc triển khai Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 07/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024.

     Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 38-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Tổ chức thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi khó khăn… thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết; Thực hiện nghiêm việc không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức, không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định, không tham gia các hoạt động mê tín, dị đoan, chỉ được dự lễ hội, lễ chùa khi được phân công.

     UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành quản lý, chủ trì, phối hợp với các địa phương tăng cường hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, quản lý lễ hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán, xử lý nghiêm đối với các cơ sở kinh doanh du lịch chưa đảm bảo theo quy định trên địa bàn tỉnh; chăm lo đời sống nhân dân, tổ chức tập trung người lang thang, ăn xin đưa về nơi cư trú hoặc cơ sở bảo trợ xã hội; đưa người nghiện ma túy vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc; tổ chức tốt công tác khám, chữa bệnh, thực hiện ứng trực 24/24 giờ, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, hướng dẫn Nhân dân phòng chống dịch bệnh; tăng cường công tác quản lý thị trường, ổn định giá cả, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ; chủ động kế hoạch bảo đảm phương tiện vận chuyển hàng hóa phục vụ Nhân dân; tăng cường ngăn chặn âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống…

         UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí; tuyên truyền các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; theo dõi, kiểm tra chặt chẽ thông tin trên báo chí; thanh tra, kiểm tra việc phát hành lịch, văn hóa phẩm các loại; chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông đảm bảo an toàn mạng và an ninh thông tin; có kế hoạch kiểm tra, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt 24/24 giờ phục vụ công tác chỉ đạo của các cơ quan Đảng, Nhà nước và nhu cầu của Nhân dân.

                                                                                                                          

 

 

T. Nguyên


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Bà Đào Phạm Hoàng Quyên - Giám đốc
   - 02573 888.999
Phạm Ý Thiên - Chánh Thanh tra
  0914.254.494 - 0257 3843.170
Phạm Nữ Bảo Ngọc - Chánh Văn phòng
  0839.879.799 - 0257 3843.171
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: