<< Quay Lại
Từ 15/6/2024, thực hiện chuyển đổi tài khoản Cổng dịch vụ công quốc gia sang VneID
Báo chí - Truyền thông

Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị định số 59/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử, UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Bộ phận Một cửa các cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết TTHC và thông báo, hướng dẫn trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh về việc chuyển đổi tài khoản Cổng dịch vụ công quốc gia sang VNeID từ ngày 15/6/2024. (Công dân đăng ký, đăng nhập tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia bằng phương thức duy nhất là tài khoản VNeID kể từ ngày 15/6/2024). Đối với tài khoản công dân Việt Nam, việc chuyển đổi được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công an. Đối với tài khoản khác (tổ chức, doanh nghiệp, người nước ngoài), thực hiện chuyển đổi sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Công an.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan rà soát trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh về số lượng tài khoản chưa được làm sạch (chưa có đầy đủ thông tin về số định danh cá nhân); chủ động xây dựng lộ trình, phương án hoặc kế hoạch thực hiện việc chuyển đổi, làm sạch tài khoản công dân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh sang VNeID trước ngày 01/7/2024 theo quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP của Chính phủ./.

                                                                                      Minh Trang


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Bà Đào Phạm Hoàng Quyên - Giám đốc
   - 02573 888.999
Phạm Ý Thiên - Chánh Thanh tra
  0914.254.494 - 0257 3843.170
Phạm Nữ Bảo Ngọc - Chánh Văn phòng
  0839.879.799 - 0257 3843.171
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: