<< Quay Lại
Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Báo chí - Truyền thông

Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực diễn ra từ ngày 9/11 đến ngày 29/11/2023. Sở Thông tin và Truyền thông vừa có công văn yêu cầu báo, đài, hệ thống thông tin cơ sở mở chuyên mục, tăng thời lượng tuyên truyền Cuộc thi này.

Cuộc thi do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp tổ chức bằng hình thức trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Trung ương tại địa chỉ https://baocaovien.vn; Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp tại địa chỉ https://moj.gov.vn và các báo, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử có link liên kết Cuộc thi.

Cuộc thi nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của Ngành Tuyên giáo và Ngành Tư pháp trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; góp phần đưa chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước nhanh chóng đi vào cuộc sống. Đồng thời, nâng cao nhận thức, kiến thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Qua đó, đẩy mạnh công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

Theo đó, đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; chiến sĩ các lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội; các tầng lớp nhân dân; công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài; báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở; báo cáo viên pháp luật các cấp và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã được công nhận theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Nội dung thi về chủ trương, đường lối của Đảng về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Cuộc thi diễn ra trong 3 tuần. Mỗi tuần có 1 bộ câu hỏi (gồm 10 câu), trong đó có 9 câu trắc nghiệm liên quan đến nội dung thi được lựa chọn ngẫu nhiên từ bộ đề của Ban tổ chức và 1 câu dự đoán số người trả lời. Mỗi tuần Ban tổ chức trao 1 giải nhất (5 triệu đồng), 2 giải nhì (2 triệu đồng/giải), 3 giải ba (1 triệu đồng/giải), 10 giải khuyến khích (500 nghìn đồng/giải)

Nguyễn Cúc


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Bà Đào Phạm Hoàng Quyên - Giám đốc
   - 02573 888.999
Phạm Ý Thiên - Chánh Thanh tra
  0914.254.494 - 0257 3843.170
Phạm Nữ Bảo Ngọc - Chánh Văn phòng
  0839.879.799 - 0257 3843.171
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: