<< Quay Lại
Tăng cường tuyên truyền “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”
Báo chí - Truyền thông | Đăng ngày: 27/02/2023

           Ngành VH-TT-DL vừa triển khai thực  hiện Kế hoạch số 11/KH-UBND  ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh Phú Yên về việc tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân trên địa bàn tỉnh Phú Yên (giai đoạn 2020-2030); Công  văn  số  179/TCTDTT-TDTTQC ngày 13/02/2023 của Tổng cục Thể dục thể thao về việc hướng dẫn tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023.

Theo đó, Sở VH-TT-DL đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, lợi ích, tác dụng của tập luyện thể dục thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khoẻ, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hoá lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; động viên đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia Ngày chạy và các hoạt động thể dục thể thao hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khoẻ để lập nghiệp và giữ nước”thiết thực chào mừng 77 năm ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao (27/3/1946-27/3/2023), 92 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-27/3/2023).

Các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, trường học xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân và các hoạt động thể dục thể thao; đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan huy động các đối tượng là cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, công chức, viên chức, người lao động, người trung cao tuổi ... tham gia Ngày chạy và các hoạt động thể dục thể thao tổ chức tại địa phương, đơn vị.

Các cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, động viên Nhân dân hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” các hoạt động thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập ngành Thể dục thể thao và Ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập thể dục; phối hợp tuyên truyền về Cuộc vận động, Ngày chạy và các hoạt động thể dục thể thao; phối hợp tổ chức các sự kiện, huy động các nguồn lực xã hội tham gia ủng hộ Ngày chạy Olympic.

N.LƯU


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: