<< Quay Lại
Triển khai Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong công tác ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng
An toàn an ninh mạng

  Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tại Việt Nam. 

  Các sở, ban, ngành, Mặt trận, các Hội, Đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và doanh nghiệp phải quán triệt tới tất cả các tổ chức và cá nhân thuộc phạm vi quản lý nguyên tắc “Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng là hoạt động quan trọng nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý và khắc phục kịp thời sự cố an toàn thông tin mạng”. Chỉ đạo triển khai nghiêm túc các nội dung của văn bản này và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là trong công tác ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng, để xảy ra hậu quả, thiệt hại nghiêm trọng tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

  Hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng cần phải chuyển từ bị động sang chủ động, bao gồm chủ động thực hiện săn lùng mối nguy hại và rà quét lỗ hổng trên các hệ thống thông tin trong phạm vi quản lý tối thiểu 01lần/06 tháng. Đồng thời, đơn vị cần ban hành phương án, kịch bản ứng cứu sự cố cho hệ thống thông tin trước ngày 31/12/2022 và cập nhật kịp thời khi có thay đổi; nghiêm túc thực hiện rà soát, phát hiện và khắc phục lỗ hổng, điểm yếu theo cảnh bảo của cơ quan chức năng. Chủ động theo dõi, phát hiện sớm các nguy cơ mất an toàn thông tin mạng để kịp thời xử lý. Đơn vị vận hành các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý, tập trung rà soát, khẩn trương hoàn thành phân loại, xác định và phê duyệt đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin và phương án đối với tất cả hệ thống thông tin trước ngày 01/12/2022. Bảo đảm các hệ thống thông tin được triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn HTTT theo cấp độ trước ngày 01/6/2023.

  Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai kiện toàn Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng theo hướng chuyên nghiệp, đầy đủ nhân lực chuyên gia, thực hiện quy định báo cáo sự cố và nâng cao ý thức cảnh giác người dùng; Công an tỉnh phối hợp với Sở trong ứng cứu sự cố; Sở Tài chính tham mưu về nguồn kinh phí; Đội ứng cứu sự cố chịu trách nhiệm quản lý, ứng cứu và bảo vệ hệ thống thông tin mạng.

LÊ TUẤN


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Bà Đào Phạm Hoàng Quyên - Giám đốc
   - 02573 888.999
Phạm Ý Thiên - Chánh Thanh tra
  0914.254.494 - 0257 3843.170
Phạm Nữ Bảo Ngọc - Chánh Văn phòng
  0839.879.799 - 0257 3843.171
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: