<< Quay Lại
Nuôi dưỡng người khuyết tật trong cơ sở bảo trợ xã hội theo Luật số 51/2010/QH12 Luật người khuyết tật
Truyền thông trợ giúp người khuyết tật năm 2021

 Người khuyết tật đặc biệt nặng không nơi nương tựa, không tự lo được cuộc sống được tiếp nhận vào nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội.

Nhà nước cấp kinh phí nuôi dưỡng người khuyết tật quy định tại cho các cơ sở bảo trợ xã hội bao gồm: Trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng; Mua sắm tư trang, vật dụng phục vụ cho sinh hoạt thường ngày; Mua thẻ bảo hiểm y tế; Mua thuốc chữa bệnh thông thường; Mua dụng cụ, phương tiện hỗ trợ phục hồi chức năng; Mai táng khi chết; Vệ sinh cá nhân hàng tháng đối với người khuyết tật là nữ.

Phước Tâm


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Bà Đào Phạm Hoàng Quyên - Giám đốc
   - 02573 888.999
Phạm Ý Thiên - Chánh Thanh tra
  0914.254.494 - 0257 3843.170
Phạm Nữ Bảo Ngọc - Chánh Văn phòng
  0839.879.799 - 0257 3843.171
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: