<< Quay Lại
Cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật
Truyền thông trợ giúp người khuyết tật năm 2021

Cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng là cơ sở cung cấp dịch vụ chỉnh hình, phục hồi chức năng cho người khuyết tật.

Cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng bao gồm:Viện chỉnh hình, phục hồi chức năng; Trung tâm chỉnh hình, phục hồi chức năng; Bệnh viện điều dưỡng, phục hồi chức năng; Khoa phục hồi chức năng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Bộ phận phục hồi chức năng của cơ sở bảo trợ xã hội; Cơ sở khác.

Việc thành lập và hoạt động của cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Nhà nước bảo đảm việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật đối với cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng công lập.

Phước Tâm


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Bà Đào Phạm Hoàng Quyên - Giám đốc
   - 02573 888.999
Phạm Ý Thiên - Chánh Thanh tra
  0914.254.494 - 0257 3843.170
Phạm Nữ Bảo Ngọc - Chánh Văn phòng
  0839.879.799 - 0257 3843.171
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: