<< Quay Lại Chính sách đối với người khuyết tật tại các cơ sở trợ giúp xã hội
Chính sách đối với người khuyết tật tại các cơ sở trợ giúp xã hội
Truyền thông trợ giúp người khuyết tật năm 2021
  • Chính sách đối với người khuyết tật tại các cơ sở trợ giúp xã hội


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Bà Đào Phạm Hoàng Quyên - Giám đốc
   - 02573 888.999
Phạm Ý Thiên - Chánh Thanh tra
  0914.254.494 - 0257 3843.170
Phạm Nữ Bảo Ngọc - Chánh Văn phòng
  0839.879.799 - 0257 3843.171
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: