<< Quay Lại Các mức bảo trợ xã hội đối với người khuyết tật mới nhất từ ngày 01-07-2021
Các mức bảo trợ xã hội đối với người khuyết tật mới nhất từ ngày 01-07-2021
Truyền thông trợ giúp người khuyết tật năm 2021
  • Các mức bảo trợ xã hội đối với người khuyết tật mới nhất từ ngày 01-07-2021


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Bà Đào Phạm Hoàng Quyên - Giám đốc
   - 02573 888.999
Phạm Ý Thiên - Chánh Thanh tra
  0914.254.494 - 0257 3843.170
Phạm Nữ Bảo Ngọc - Chánh Văn phòng
  0839.879.799 - 0257 3843.171
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: