<< Quay Lại DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN
DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN
Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan Nhà nước

 


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Ông Trần Thanh Hưng - Giám đốc
  0914 102 999 - 02573 888.999
Phạm Ý Thiên - Chánh Thanh tra
  0914.254.494 - 0257 3843.170
Phạm Nữ Bảo Ngọc - Chánh Văn phòng
  0839.879.799 - 0257 3843.171
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: