99,6% - Tỷ lệ cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu cao nhất từ trước đến nay

11/06/2021

Trong buổi họp báo công bố Nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử ĐBQH khóa XV, vào chiều 10/6, tại Nhà Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường cho biết số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu cao nhất từ trước đến nay với 99,6%

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường báo cáo tóm tắt về kết quả của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia, Trưởng tiểu ban Nhân sự Trần Thanh Mẫn; Ủy viên TƯ Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường; Ủy viên TƯ Đảng, Trưởng Ban Công tác Đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Uỷ viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Nhân sự Nguyễn Thị Thanh; Ủy viên TƯ Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Trưởng Tiểu ban Văn bản Pháp luật và Thông tin tuyên truyền Hoàng Thanh Tùng đồng chủ trì họp báo.

Tại buổi họp báo, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường đã báo cáo nhanh một số nội dung chủ yếu về kết quả của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Về kết quả cuộc bầu cử, theo tổng hợp báo cáo của các địa phương, tổng số cử tri cả nước gồm 69.523.133 cử tri; tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 69.243.604 cử tri (đạt tỷ lệ 99,60% cử tri đi bầu). So với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tổng số cử tri của cuộc bầu cử lần này nhiều hơn 2.037.651 cử tri và số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu cũng nhiều hơn 2.194.513 cử tri, tỷ lệ cử tri đi bầu cao hơn 0,25% so với nhiệm kỳ trước.

Trình bày về kết quả bầu đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó nhấn mạnh về số lượng đại biểu Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường cho biết, theo báo cáo của các địa phương, trong cuộc bầu cử ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội khóa XV. Tuy nhiên, trong quá trình xem xét xác nhận tư cách người trúng cử theo quy định của pháp luật, Hội đồng bầu cử quốc gia đã quyết định không xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV vì không bảo đảm tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội khoá XV, theo quy định của pháp luật, đối với 01 trường hợp tại đơn vị bầu cử số 01 thuộc tỉnh Bình Dương. Do đó, đã có 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (đạt 99,8%).

Tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV bầu được 496 đại biểu (đạt 99,2%) nhưng có 02 người trúng cử không được Hội đồng bầu cử quốc gia xác nhận tư cách đại biểu nên còn 494 đại biểu. Trong đó, Đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở trung ương giới thiệu: có 194 người trúng cử; Đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu: có 301 người trúng cử; Đại biểu tự ứng cử: có 04 người trúng cử. Số đại biểu hoạt động chuyên trách ở Trung ương trúng cử là 126 người; số đại biểu hoạt động chuyên trách ở địa phương trúng cử là 67 người.

- Về cơ cấu kết hợp: đại biểu là phụ nữ: 151 người (tỷ lệ 30,26% trong tổng số người trúng cử); đại biểu là người dân tộc thiểu số: 89 người (tỷ lệ 17,84%); đại biểu trẻ dưới 40 tuổi: 47 người (tỷ lệ 9,42%); đại biểu là người ngoài Đảng: 14 người; đại biểu khóa XIV tái cử hoặc đã từng là ĐBQH các khóa trước: 203 người (tỷ lệ 40,68%); đại biểu lần đầu tham gia Quốc hội: 296 người (tỷ lệ 59,32% trong tổng số người trúng cử).

- Về trình độ chuyên môn: trên đại học: 392 người (tỷ lệ 78,55% trong tổng số người trúng cử (trong đó: Tiến sĩ: 144 người, Thạc sĩ: 248 người); đại học: 106 người (21,24%); dưới đại học: 01 người (tỷ lệ 0,20%). Về học hàm: Giáo sư: 12 người, Phó Giáo sư: 20 người.

Với kết quả nêu trên cho thấy, cơ cấu thành phần ĐBQH khóa XV đã giảm đại biểu kiêm nhiệm làm việc trong các cơ quan hành pháp, tư pháp, tăng tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách. Tuy tỷ lệ ĐBQH hoạt động chuyên trách chưa đạt 40% so với quy định nhưng lần đầu tiên trong các nhiệm kỳ Quốc hội, tỷ lệ ĐBQH hoạt động chuyên trách trúng cử cao, đạt 38,6% tổng số ĐBQH. Trong quá trình hoạt động, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, điều chỉnh để bảo đảm tỷ lệ ĐBQH hoạt động chuyên trách đạt 40%. Các cơ cấu kết hợp như tỷ lệ đại biểu trẻ tuổi, đại biểu là người dân tộc thiểu số, đại biểu tái cử đều đạt hoặc vượt so với chỉ tiêu đặt ra. Đặc biệt, cũng lần đầu tiên từ nhiệm kỳ Quốc hội khoá 6 trở lại đây, tỷ lệ đại biểu Quốc hội là phụ nữ đạt trên 30% - cao nhất từ khoá 6 đến nay. Trình độ chuyên môn của những người trúng cử ĐBQH khóa XV cao hơn so với nhiệm kỳ trước (tỷ lệ trên đại học đạt 78,56%, cao hơn 16% so với khóa XIV).

Kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường cho biết, số liệu được trình bày theo báo cáo của 63 tỉnh, thành phố (cập nhật đến ngày 09/6/2021).

HĐND cấp tỉnh: bầu được 3.721 đại biểu. Trong đó, đại biểu là phụ nữ: 1.079 người (tỷ lệ 29,00%); đại biểu là người dân tộc thiểu số: 610 người (tỷ lệ 16,39%); đại biểu trẻ dưới 40 tuổi: 510 người (tỷ lệ 13,71%); đại biểu tái cử: 1.566 người (tỷ lệ 42,09%); đại biểu là người ngoài Đảng: 206 người; tự ứng cử: 02 người.Về trình độ chuyên môn: trên đại học đạt tỷ lệ 58,32%; đại học đạt tỷ lệ 39,69%; dưới đại học đạt tỷ lệ 1,99%.

HĐND cấp huyện: bầu được 22.549 đại biểu. Trong đó, đại biểu là phụ nữ: 6.557 người (tỷ lệ 29,08%); đại biểu là người dân tộc thiểu số: 4.117 người (tỷ lệ 18,26%); đại biểu trẻ dưới 40 tuổi: 5.010 người (tỷ lệ 22,22%); đại biểu tái cử: 10.613 người (tỷ lệ 47,07%); đại biểu là người ngoài Đảng: 1.105 người; tự ứng cử: 08 người.Về trình độ chuyên môn: trên đại học đạt tỷ lệ 28.33%; đại học đạt tỷ lệ 66,26%; dưới đại học đạt tỷ lệ 4,39%.

HĐND cấp xã: bầu được 239.752 đại biểu. Trong đó, đại biểu là phụ nữ: 69.474 người (tỷ lệ 28,98%); đại biểu là người dân tộc thiểu số: 49.237 người (tỷ lệ 20,54%); đại biểu trẻ dưới 40 tuổi: 88.190 người (tỷ lệ 36,78%); đại biểu tái cử: 129.551 người (tỷ lệ 54,04%); đại biểu là người ngoài Đảng: 28.839 người; tự ứng cử: 74 người.Về trình độ chuyên môn: trên đại học đạt tỷ lệ 2,73%; đại học đạt tỷ lệ 51,70%; dưới đại học đạt tỷ lệ 42,82%.

Về bầu cử thêm, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường cho biết, không có đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội nào phải bầu cử thêm.

Về bầu cử thêm đại biểu HĐND: Không có đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh nào phải tổ chức bầu cử thêm. Có 02 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện ở 02 tỉnh Kiên Giang và Quảng Ngãi phải tổ chức bầu thêm 03 đại biểu HĐND cấp huyện; sau khi tổ chức bầu cử thêm đã bầu được 02 đại biểu. Có 175 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã ở 157 xã, phường, thị trấn thuộc 22 tỉnh, thành phố phải tổ chức bầu cử thêm. Số lượng đại biểu HĐND cần bầu cử thêm là 280 đại biểu.

Về bầu cử lại, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nêu rõ, không có đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện nào phải bầu cử lại.

Có 05 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã (tỷ lệ 0,007 % tổng số đơn vị bầu cử) phải bầu cử lại 14 đại biểu HĐND cấp xã.

Đánh giá chung về kết quả cuộc bầu cử, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường khẳng định, cuộc bầu cử diễn ra trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 bùng phát nhưng đã được tổ chức an toàn, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo giảm nhiều so với các kỳ bầu cử trước; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được chỉ đạo khẩn trương, nghiêm túc, đúng quy định; không có các tình huống bất thường xảy ra ngay cả tại một số địa phương đang gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh. Trong hoàn cảnh, điều kiện khó khăn càng thấy rõ sự quyết tâm nỗ lực rất lớn của Hội đồng bầu cử quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở và ý chí vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tinh thần yêu nước của dân tộc.

Cuộc bầu cử đã đảm bảo tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch trong từng bước triển khai công tác bầu cử, từ dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng cho đến công tác hiệp thương, lấy ý kiến cử tri, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đáp ứng tiêu chuẩn, chất lượng, việc tổ chức vận động bầu cử cũng như việc bỏ phiếu, kiểm phiếu. Với kết quả bầu được 499 đại biểu Quốc hội, cơ bản bầu đủ đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, khẳng định công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, dân chủ, đúng quy định của pháp luật. Các đại biểu được bầu bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng và có cơ cấu hợp lý; tỷ lệ đại biểu kiêm nhiệm làm việc trong các cơ quan hành pháp và cơ quan quản lý nhà nước giảm, tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách tăng; tỷ lệ đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp là phụ nữ cao nhất từ trước đến nay; trình độ chuyên môn của những người trúng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp cao hơn so với nhiệm kỳ trước.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường nhấn mạnh, một cuộc bầu cử với quy mô lớn như vậy được tổ chức thành công trong bối cảnh đại dịch Covid-19 càng khẳng định niềm tin của Nhân dân với chế độ, với Đảng và Nhà nước ta trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Có được kết quả này chính là do sự đồng tâm, hiệp lực, sự đoàn kết, ủng hộ của toàn dân, ý thức và trách nhiệm cao trong thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Đại đoàn kết toàn dân tộc chính là cội nguồn sức mạnh nội sinh của dân tộc Việt Nam - bài học kinh nghiệm này đã được đúc rút qua lịch sử dân tộc và tiếp tục phát huy, tỏa sáng trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cũng chỉ ra một số hạn chế từ cuộc bầu cử lần này liên quan đến việc rà soát danh sách cử tri, phát thẻ cử tri; ở một vài nơi, tỷ lệ người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND là phụ nữ, người dân tộc thiểu số chưa đạt so với quy định; cơ cấu đại biểu trúng cử có nơi chưa đạt, vẫn có nơi bầu chưa đủ số lượng đại biểu HĐND cấp xã; một số khu vực bầu cử còn để xảy ra nhầm lẫn trong việc đóng dấu phiếu bầu, sai sót về in phiếu bầu… Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cũng cho rằng, các sai sót, khiếm khuyết nói trên chỉ mang tính cá biệt, không phổ biến và phần lớn đều đã được các cơ quan, tổ chức phụ trách bầu cử khắc phục, xử lý kịp thời theo thẩm quyền.

Nhận thức rõ kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại của cuộc bầu cử ngày 23/05/2021, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường trình bày 8 bài học kinh nghiệm rút ra từ cuộc bầu cử lần này.

Một là, sự tin tưởng, đồng lòng của Nhân dân, ý thức trách nhiệm của công dân, sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị vào công tác bầu cử là yếu tố quyết định, bảo đảm chắc chắn cho thành công của cuộc bầu cử.

Hai là, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy Đảng đối với công tác chuẩn bị bầu cử là yếu tố quan trọng hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cuộc bầu cử.

Ba là, sự chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, sâu sát của Hội đồng bầu cử quốc gia, Chính phủ, Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố; sự phân công, hợp tác tích cực, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức hữu quan trong công tác chỉ đạo chuẩn bị bầu cử tạo sự thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến cơ sở trong việc tổ chức chuẩn bị và tiến hành cuộc bầu cử.

Bốn là, việc thông tin, tuyên truyền sâu, rộng, có trọng tâm, trọng điểm đến mọi người dân về bầu cử với nhiều hình thức đa dạng, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, nội dung phong phú trong từng giai đoạn chuẩn bị, kết hợp các phương thức truyền thống với ứng dụng tối đa công nghệ thông tin hiện đại.

Năm là, bảo đảm thực hiện tốt quy trình công tác nhân sự; từ việc hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử, lấy ý kiến cử tri về người ứng cử, vận động bầu cử để lựa chọn được những ứng cử viên xứng đáng, đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn quy định.

Sáu là, lựa chọn nhân sự kỹ càng, bảo đảm thành viên các tổ chức phụ trách bầu cử có tâm huyết, trách nhiệm, nắm vững luật pháp về bầu cử, thành thạo công việc, giữ vững nguyên tắc trong việc bỏ phiếu, việc kiểm phiếu; làm tốt công tác tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho các tổ chức phụ trách bầu cử, nhất là các Tổ bầu cử.

Bảy là, chủ động nắm bắt tình hình, bám sát địa bàn cơ sở; chuẩn bị đầy đủ phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; kiên quyết đấu tranh với các phần tử cơ hội, phản động để bảo vệ thành công cuộc bầu cử.

Tám là, thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo về tiến độ triển khai công tác bầu cử; thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời chỉ đạo, giải quyết những vướng mắc, khó khăn ở địa phương, cơ sở.

Từ 8 bài học kinh nghiệm nêu trên, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường nêu rõ một số công việc cần tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

Thứ nhất, tiếp tục chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền rộng rãi, sâu sắc về kết quả và những thành công, ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thứ hai, lập biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV trong cả nước, gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và trình Quốc hội khóa mới.

Thứ ba, xem xét, giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội.

Thứ tư, họp Hội đồng bầu cử quốc gia để xem xét, xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội đối với người trúng cử (dự kiến 12/7/2021); cấp giấy chứng nhận đại biểu Quốc hội khóa XV cho những người trúng cử.

Thứ năm, tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử (dự kiến 15/7/2021).

Thứ sáu, báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV (dự kiến 20 tháng 7/2021).

Thứ bảy, bàn giao biên bản tổng kết và hồ sơ tài liệu về bầu cử đại biểu Quốc hội cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV (sau khi tổng kết cuộc bầu cử).

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục có nhiều tin, bài tuyên truyền về thành công của cuộc bầu cử; hoạt động của HĐBCQG; tổng kết công tác bầu cử và các hoạt động chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Văn phòng Quốc hội, giao Vụ Thông tin có trách nhiệm cung cấp kịp thời Danh sách những người trúng cử ĐBQH khóa XV để các cơ quan báo chí đăng tải dưới các hình thức phù hợp theo quy định./.

Thanh Thúy st (Nguồn: Hội đồng bầu cử Quốc gia)


Các tin đã đưa
Đường dây nóng

Trần Thanh Hưng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

0914 102 999 - 02573 888.999

Lượt truy cập

Truy cập hôm nay

Tổng lượt truy cập