Phần 6. Tuyên truyền, vận động bầu cử

13/04/2021

PHẦN V. TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG BẦU CỬ

Câu 153

Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, vận động bầu cử được quy định như thế nào?

Câu 154

Việc tổ chức tuyên truyền về cuộc bầu cử nhằm mục đích gì?

Câu 155

Việc tuyên truyền về cuộc bầu cử cần tập trung vào các nội dung nào?

Câu 156

Các khẩu hiệu nào cần được tập trung sử dụng trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026?

Câu 157

Các mốc thời gian cần tập trung cho công tác thông tin, tuyên truyền là như thế nào?

Câu 158

Vận động bầu cử là gì và phải bảo đảm những yêu cầu gì?

Câu 159

Người ứng cử được sử dụng các hình thức vận động bầu cử nào?

Câu 160

Hội nghị tiếp xúc cử tri trong vận động bầu cử do ai tổ chức và có những nội dung gì?

Câu 161

Việc vận động bầu cử thông qua các phương tiện thông tin đại chúng được quy định như thế nào?

Câu 162

Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức đối với việc vận động bầu cử được quy định như thế nào?

Câu 163

Trong vận động bầu cử, pháp luật cấm những hành vi nào?


Các tin đã đưa
Đường dây nóng

Trần Thanh Hưng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

0914 102 999 - 02573 888.999

Lượt truy cập

Truy cập hôm nay

Tổng lượt truy cập