Sở Thông tin và Truyền thông
Mọi câu hỏi (thắc mắc)xin được gửi hoặc liên hệ theo địa chỉ sau::
- Tên cơ quan tiếp nhận: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Địa chỉ liên hệ: 10 Trần Phú - Phường 7 - TP. Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên.
- Số điện thoại: (0257) 3819 958
- Địa chỉ thư điện tử: sotttt@phuyen.gov.vn
Hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

  • Chưa có dữ liệu