Sở Thông tin và Truyền thông
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI – EMAIL SỞ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG TỈNH PHÚ YÊN

T

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Lãnh đạo Sở

1

Lê Tỷ Khánh

PGĐ Phụ trách

091.116.2999

0868. 3535. 79

02573 5515.79

ltkhanh-sotttt@phuyen.gov.vn

2

Nguyễn Vũ Xuân Dung

Phó Giám đốc

091.344.8405

0257 3666456

nvxdung-sotttt@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Hoài Sơn

Phó Giám đốc

0905. 900.998

0257 3666 246

nhson-sotttt@phuyen.gov.vn

Văn phòng Sở: 02573.843 171 – Văn thư: 02573.819958

1

Phạm Ý Thiên

Chánh Văn Phòng

091.425 4494

pythien-sotttt@phuyen.gov.vn

2

Nguyễn Văn Đông

Phó CVP

094.129.1199

086 884 3579

nvdong-sotttt@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Hữu Sang

Phó CVP

098.470.7979

nhsang-sotttt@phuyen.gov.vn

4

Lê Thị Ngọc Tuyền

Nhân viên

090.921.3893

ltntuyen-sotttt@phuyen.gov.vn

5

Trần Thị Như Thủy

Chuyên viên

090.646.1139

ttnthuy-sotttt@phuyen.gov.vn

6

Nguyễn Thị Kim Miên

Văn thư

091.504.4800

ntkmien-sotttt@phuyen.gov.vn

Phòng Kế hoạch – Tài chính: 02573.821 981 – 0257 2210606

1

Nguyễn Minh Thiên

PT. Phòng PT

090.352.4975

nmthien-sotttt@phuyen.gov.vn

3

Trần Thị Kim Huy

Kế toán

091.3511.540

ttkhuy-sotttt@phuyen.gov.vn

Phòng Công nghệ thông tin: 0257.821 982

1

Phạm Nữ Bảo Ngọc

Trưởng phòng

090.5195.263

pnbngoc-sotttt@phuyen.gov.vn

2

Huỳnh Nhật Trương

PT. Phòng

094.804.6016

hntruong-sotttt@phuyen.gov.vn

3

Lê Thanh Phương

Chuyên viên

0983821319

ltphuong-sotttt@phuyen.gov.vn

4

Nguyễn Hoàng Phương

Chuyên viên

098.798.4834

nhphuong-sotttt@phuyen.gov.vn

Phòng Bưu chính viễn thông: 02573.843 172

1

Lê Thị Xuân Phương

Trưởng phòng

098.248.8500

ltxphuong-sotttt@phuyen.gov.vn

2

Phan Văn Phượng

Phó Trưởng phòng

090.651.5517

pvphuong-sotttt@phuyen.gov.vn

3

Trương Thị Ái Liên

Chuyên viên

090.353.4053

ttalien-sotttt@phuyen.gov.vn

4

Trần Văn Minh

Chuyên viên

0167.460.5894

tvminh-sotttt@phuyen.gov.vn

Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản: 02573.601 213

1

Lê Thị Châu Nga

Phó Trưởng phòng

090.547.2710

ltcnga-sotttt@phuyen.gov.vn

2

Nguyễn Thế Phong

Phụ trách phòng

091.4004.104

ntphong-sottt@phuyen.gov.vn

3

Lê Tiến Dĩnh

Chuyên viên

097.767.8977

ltdinh-sotttt@phuyen.gov.vn

4

Huỳnh Ngọc Thanh

Chuyên viên

098.640.8811

hnthanh-sotttt@phuyen.gov.vn

5

Nguyễn Thị Thanh Thúy

Nhân viên

0126.955.8787

nttthuy-sotttt@phuyen.gov.vn

Thanh tra Sở: 02573.843 170

1

Lương Công Đức

Chánh Thanh tra

090.351.1229

lcduc-sotttt@phuyen.gov.vn

2

Hoàng Ngọc Phong

Phó Chánh TT

098.470.7979

nhsang-sotttt@phuyen.gov.vn

Trung tâm Dữ liệu và Dịch vụ viễn thông: 0573.810 454

1

Lê Anh Tuấn

Phó Giám đốc PT

091.895.6697

latuan-sotttt@phuyen.gov.vn

2

Đỗ Văn Chút

Phó Giám đốc

097.832.6515

dvchut-sotttt@phuyen.gov.vn

3

Trần Cô Ky

Phó Giám đốc

090.357.1871

 tcky-sotttt@phuyen.gov.vn

Trung tâm Công nghệ Thông tin – Truyền thông: 0573.842 252 – 0573.842319

1

Nguyễn Chí Sỹ

Giám đốc

090.515.1333

ncsy-sotttt@phuyen.gov.vn

2

Võ Lương Vũ

Phó Giám đốc

091.403.9018

vlvu-sotttt@phuyen.gov.vn

 

Trần Thị Minh Trang

Phó Giám đốc

093 501 2612

ttmtrang-sotttt@phuyen.gov.vn

 
Ông Lê Tỷ Khánh -PGĐ Phụ trách
0911.162.999 0257 3551.579
Lương Công Đức -Chánh Thanh tra
090.351.1229 0257 3843.170
Phạm Ý Thiên -Chánh Văn phòng
091.425 4494 0257 3843.171
  • Giới thiệu du lịch Phú Yên

Thống kê truy cập