Sở Thông tin và Truyền thông
Ban lãnh đạo

 Lãnh đạo Sở

* Ông Lê Tỷ Khánh

: Phó Giám đốc Phụ trách

- Điện thoại văn phòng

: (84-257) 35515.79

- Điện thoại di động

: 091.116.2999 - 0868. 3535. 79

- E-mail

ltkhanh-sotttt@phuyen.gov.vn

* Bà Nguyên Vũ Xuân Dung

: Phó Giám đốc

- Điện thoại văn phòng

: (84-257) 366 456

- Điện thoại di động

: (84-91) 344.8405

- E-mail

nvxdung-sotttt@phuyen.gov.vn

* Ông Nguyễn Hoài Sơn

: Phó Giám đốc

- Điện thoại văn phòng

: (84-257) 3666 246

- Điện thoại di động

: (84-90) 5900.998

- E-mail

nhson-sotttt@phuyen.gov.vn

 

Ông Lê Tỷ Khánh -PGĐ Phụ trách
0911.162.999 0257 3551.579
Lương Công Đức -Chánh Thanh tra
090.351.1229 0257 3843.170
Phạm Ý Thiên -Chánh Văn phòng
091.425 4494 0257 3843.171
  • Giới thiệu du lịch Phú Yên

Thống kê truy cập