Sở Thông tin và Truyền thông
Số/Ký hiệu: 1113/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 04/06/2018
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Loại văn bản: Quyết định
Trích yếu:
Về việc ban hành mã định danh (mã dùng trao đổi văn bản điện tử trên trục liên thông văn bản) của các cơ quan, đơn vị tỉnh Phú Yên
Tải về: Tại đây