Sở Thông tin và Truyền thông
Số/Ký hiệu: 456/STTTT-CNTT
Ngày ban hành: 31/05/2018
Cơ quan ban hành: Sở Thông tin và Truyền thông
Loại văn bản: Công văn
Trích yếu:
V/v Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT- TT năm 2018
Tải về: Tại đây