Sở Thông tin và Truyền thông
Số/Ký hiệu: 430/STTTT-CNTT
Ngày ban hành: 21/05/2018
Cơ quan ban hành: Sở Thông tin và Truyền thông
Loại văn bản: Công văn
Trích yếu:
V/v báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử- Quý II/2018
Tải về: Tại đây