Sở Thông tin và Truyền thông
Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả qua Bưu điện

DANH SÁCH ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BCCI

Ông Lê Tỷ Khánh -PGĐ Phụ trách
0911.162.999 0257 3551.579
Lương Công Đức -Chánh Thanh tra
090.351.1229 0257 3843.170
Phạm Ý Thiên -Chánh Văn phòng
091.425 4494 0257 3843.171
  • Giới thiệu du lịch Phú Yên

Thống kê truy cập