Sở Thông tin và Truyền thông
Chuyển mạng giữ số

Chuyên mục: Tin nổi bật | Đăng ngày: 20/09/2017

Ngày 23/9/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có quyết định số 1178/QĐ-BTTTT phê duyệt Đề án triển khai dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao tại Việt Nam. Đề án này sẽ chính thức được triển khai từ ngày 1/1/ 2017.
           Triển khai dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao nhằm cung cấp cho các thuê bao thông tin di động mặt đất khả năng lựa chọn theo nhu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trong khi vẫn giữ nguyên số thuê bao; nâng cao tính cạnh tranh và thúc đẩy sự phát triển ổn định, bền vững của thị trường viễn thông; nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên viễn thông.

Theo Đề án, Cục Viễn thông có trách nhiệm đầu tư, thiết lập và đưa vào khai thác Trung tâm chuyển mạng quốc gia, bao gồm hệ thống xử lý chuyển mạng trung tâm và cơ sở dữ liệu về thuê bao chuyển mạng; xây dựng và trình Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định về dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan khác; chỉ đạo, hướng dẫn doanh nghiệp viễn thông xây dựng kế hoạch và triển khai dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao…

(Hình minh họa)

Trong khi đó, các doanh nghiệp viễn thông sẽ chịu trách nhiệm xây dựng, triển khaivà báo cáo Bộ kế hoạch  thực hiện Đề án; Đầu tư nâng cấp hệ thống mạng lưới, xây dựng cổng chuyển mạng và cơ sở dữ liệu về thuê bao chuyển mạng tại doanh nghiệp, kết nối với Trung tâm chuyển mạng quốc gia. Các nhà mạng cũng phải triển khai cung cấp, đánh giá và báo cáo Bộ TT&TT kết quả thử nghiệm dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao.

Việc chuyển mạng giữ số là giúp các chủ thuê bao điện thoại di động có cơ hội lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ tốt hơn mà không phải quan ngại về việc mất số điện thoại hiện có, đặc biệt là những số điện thoại gắn với dữ liệu cá nhân như ngày tháng năm sinh,… Theo Kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra, các nhà mạng sẽ phải triển khai dịch vụ chuyển mạng giữ số di động từ ngày 31/12/2017. Ngày mai 21/9 nhà mạng Viettel sẽ chính thức triển khai thử nghiệm chuyển mạng giữ nguyên số dành cho người sử dụng dịch vụ. Trong khi đó lộ trình của các nhà mạng khác chưa được công bố chính thức.

                                                                                                Lương Công Đức 


Các tin cùng chuyên mục: