Sở Thông tin và Truyền thông
5% tin tức trên báo chí phải dành cho trẻ em

Chuyên mục: Tin nổi bật | Đăng ngày: 14/09/2017

Tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em và những nội dung được cảnh báo là không phù hợp với trẻ em trên báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử và xuất bản phẩm được quy định rõ tại thông tư số 09/2017/TT-BTTTT được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 23/6/2017. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2017.

        

Hình minh họa – Nguồn: Internet

          Tỷ lệ đăng tải nội dung dành cho trẻ em trên báo chí và xuất bản phẩm

          Thông tư nêu rõ, mức tối thiểu số lượng tin, bài có nội dung dành cho trẻ em phải đăng đối với báo in phát hành hằng ngày hoặc cách ngày là 05%/ tuần, các báo in khác là 01%/ tháng; đối với tạp chí chuyên ngành về văn hóa xã hội là 02%. Quý; đối với báo điện thằng tuần 05%.

    Tỷ lệ tối thiểu phát sóng chương trình thông tin dành cho trẻ em, tuyên truyền về trẻ em đối với kênh phát thanh, kênh truyền hình phải đạt từ 02% đến 05% tổng thời lượng phát sóng của kênh chương trình trong 01 tuần; các kênh phát thanh, truyền hình khác đạt tỷ lệ tối thiểu 01%/tháng. Đối với kênh phát thanh, kênh truyền hình có tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ là trẻ em; có nội dung chuyên biệt dành cho trẻ em: thực hiện đúng theo tôn chỉ, mục đích, cấu tạo khung chương trình cơ bản, thời gian, thời lượng của kênh chương trình theo quy định.

          Các loại hình báo chí tăng cường đăng tải nội dung về trẻ em trong Tháng hành động vì trẻ em hằng năm hoặc trong thời gian diễn ra các hoạt động khác vì trẻ em do các bộ, ngành có chức năng quản lý nhà nước về thực hiện quyền trẻ em tổ chức.

          Đối với xuất bản phẩm dành cho trẻ em, Thông tư số 09/2017 quy định,  tất cả xuất bản phẩm trẻ em phải ghi rõ đối tượng phục vụ trên bìa 4 và trang tên sách theo các lứa tuổi: Trẻ dưới 6 tuổi; trẻ từ 6 tuổi đến 10 tuổi; trẻ từ 11 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Xuất bản phẩm dành cho trẻ em của tác giả trong nước nội dung phải đảm bảo: Chính xác về lịch sử, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; đề cao tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc; bồi dưỡng tâm hồn, nhân cách cao đẹp, thể chất lành mạnh.

Xuất bản phẩm dành cho trẻ em của tác giả nước ngoài khi được dịch và xuất bản tại Việt Nam phải được biên tập nội dung, hình ảnh phù hợp thuần phong mỹ tục, mức độ trưởng thành, điều kiện chính trị, văn hoá, xã hội và quy định pháp luật của Việt Nam.

 

Những yêu cầu bắt buộc khi đăng, phát tin, bài, chương trình liên quan đến trẻ em

 Đối với báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử,  khi thông tin về những vụ việc tiêu cực, vi phạm pháp luật mà trẻ em là nạn nhân hoặc là người liên quan, phải làm mờ hoặc che mặt trẻ em và bảo đảm thông tin bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em theo quy định.  

Khi sử dụng hình ảnh trẻ em để minh họa trên  báo chí và xuất bản phẩm: Đối với trẻ em dưới 07 tui, phải có sự đồng ý của cha, mẹ, người giám hộ theo quy định hiện hành; Đối với trẻ em từ đủ 07 tuổi trở lên, phải có sự đồng ý của trẻ em và của cha, mẹ, người giám hộ theo quy định hiện hành.

 

Cảnh báo những nội dung không phù hợp với trẻ em

Việc cảnh báo những nội dung không phù hợp với trẻ em trên báo chí và xuất bản phẩm phải được thực hiện bằng một trong các phương thức hoặc kết hợp nhiều phương thức phù hợp với từng loại hình, bao gồm nhưng không giới hạn: âm thanh, hình ảnh, chữ viết, biểu tượng.

Đối với phát thanh, truyền hình, nội dung cảnh báo phải được thể hiện ngay trước khi bắt đầu phát sóng chương trình có nội dung cần cảnh báo. Đối với báo in, nội dung cảnh báo phải được thể hiện ngay sát phía trên hoặc sát phía dưới tên tin, bài hoặc ngay tại vị trí đăng tin, bài. Đối với báo điện tử, nội dung cảnh báo phải được hiện lên ngay sau khi độc giả ấn chọn tin, bài và trước khi độc giả đọc được toàn bộ nội dung tin, bài.

Nội dung cảnh báo trên phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử phải bảo đảm ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ nhận biết và phải thể hiện được tối thiểu một trong các khuyến cáo sau: Nội dung không phù hợp với trẻ em, đề nghị cân nhắc trước khi đọc, nghe, xem; Cha mẹ, người lớn cần hướng dẫn nếu trẻ em đọc, nghe, xem; Chương trình, phim có hình ảnh và tình tiết nhạy cảm, khuyến cáo nên có sự hướng dẫn của phụ huynh khi xem; Nội dung không phù hợp với trẻ em dưới 06 tuổi; Nội dung không phù hợp với trẻ em từ 06 tuổi đến dưới 11 tuổi; Nội dung không phù hợp với trẻ em từ 11 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Đối với xuất bản phẩm dành cho trẻ em có nội dung về giáo dục giới tính; chống bạo lực, xâm hại thân thể trẻ em phải ghi dòng chữ “Cha mẹ, người lớn cần hướng dẫn trẻ em đọc” tại trang tên sách hoặc tại bìa 4.

Thông tư nêu rõ, các cơ quan báo chí, nhà xuất bản, cơ sở nhập khẩu xuất bản phẩm thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích; chương trình, kế hoạch, nội dung dành cho trẻ em, tuyên truyền về trẻ em theo quy định của Thông tư này. Các đơn vị chức năng thuộc Bộ Thông tin và Truyền thôngSở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định tại Thông tư này

Thanh Thúy


Các tin cùng chuyên mục: