Sở Thông tin và Truyền thông
Thông báo mời chào hàng gói thầu Mua sắm trang thiết bị hồ sơ lưu trữ cơ quan, thiết bị phục vụ cải cách hành chính

Chuyên mục: Tin khác | Đăng ngày: 21/08/2017

Thông báo mời chào hàng gói thầu Mua sắm trang thiết bị hồ sơ lưu trữ cơ quan, thiết bị phục vụ cải cách hành chính. Phát hành bản yêu cầu báo giá từ ngày 21/8/ - 24/8/2017...

 

 


Các tin cùng chuyên mục: