Sở Thông tin và Truyền thông
Mời tham gia xét chỉ định thầu gói thầu “Tư vấn xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Phú Yên”

Chuyên mục: Tin khác | Đăng ngày: 22/09/2017

Tải về: 833/STTTT-KHTC

Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Phú Yên. Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-STTTT ngày 19/7/2017, Sở Thông tin và truyền thông mời nhà thầu tham gia xét chỉ định thầu gói thầu “Tư vấn xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Phú Yên”.

        Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Phú Yên. Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-STTTT ngày 19/7/2017, Sở Thông tin và truyền thông mời nhà thầu tham gia xét chỉ định thầu gói thầu “Tư vấn xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Phú Yên”. Các nội dung yêu cầu cho công việc được nêu trong Hồ sơ yêu cầu.

- Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: Từ ngày 22/9/2017 đến trước 09h00’ ngày 29/9/2017 vào các ngày làm việc trong tuần (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành HSYC: Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên - Số 10 Trần Phú, Phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Điện thoại: 0257 3843171; 0257 32210606 - Fax: 0257 3 819958

- Địa chỉ nhận HSĐX và mở thầu: Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên - Số 10 Trần Phú, Phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

- Đóng thầu: Đúng 09h00’ ngày 02/10/2017.

- Mở thầu: Đúng 09h15’ ngày 02/10/2017.

Sở Thông tin và Truyền thông kính mời nhà thầu đến nhận HSYC và tham dự gói thầu theo thời gian, địa điểm nói trên./.


Các tin cùng chuyên mục: