Sở Thông tin và Truyền thông
Phê duyệt danh sách tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”cấp quyền sử dụng thông qua đấu giá

Chuyên mục: Công nghệ thông tin | Đăng ngày: 19/04/2018

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành quyết định phê duyệt danh sách tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” cấp quyền sử dụng thông qua đấu giá. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/3/2018.
        Các tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” cấp 2 dùng riêng có 1 hoặc 2 ký tự là nhóm tên miền có số lượng ít, hạn chế nên được xác định là tên miền có giá trị thương mại cao, và nhóm tên miền này cũng đã được xếp riêng với mức phí cao trong biểu phí đăng ký, sử dụng tên miền (theo quy định tại Thông tư số 208/2016/TT-BTC ngày 11/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam). Cũng theo quy định của Luật Viễn thông và Quyết định số 38, nhóm các tên miền cấp 2 dưới “.vn” có 1, 2 ký tự này chỉ được cấp thông qua việc đấu giá quyền sử dụng tên miền.
        Trước thực tế đó, ngày 29/3/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 427/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt danh sách tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” cấp quyền sử dụng thông qua đấu giá.
        Theo Quyết định, danh sách các tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” cấp quyền sử dụng thông qua hình thức đấu giá bao gồm: Các tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” không dấu cấp 2 dùng riêng có 1 ký tự (là tên miền cấp 2 dưới “.vn” được lập nên từ 1 ký tự trong số 26 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh và 10 số tự nhiên từ 0- 9); các tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” không dấu cấp 2 dùng riêng có 2 ký tự (là tên miền cấp 2 dưới “.vn” được lập nên từ 2 ký tự trong số 26 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh và 10 số tự nhiên từ 0-9).
        Bên cạnh đó, Quyết định nêu rõ, danh sách các tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” cấp quyền sử dụng thông qua hình thức đấu giá không bao gồm các tên miền được bảo vệ theo quy định tại Điều 68 Luật Công nghệ Thông tin, khoản 1 Điều 8 Thông tư 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên internet./.

Quốc PhongCác tin cùng chuyên mục:
Ông Lê Tỷ Khánh -PGĐ Phụ trách
0911.162.999 0257 3551.579
Lương Công Đức -Chánh Thanh tra
090.351.1229 0257 3843.170
Phạm Ý Thiên -Chánh Văn phòng
091.425 4494 0257 3843.171
  • Giới thiệu du lịch Phú Yên

Thống kê truy cập