Sở Thông tin và Truyền thông
7 tiêu chí công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin nước ngoài sử dụng tại Việt Nam

Chuyên mục: Công nghệ thông tin | Đăng ngày: 07/02/2018

Từ ngày 15/2/2018, các tiêu chí công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài tại Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin sẽ thực hiện theo Thông tư 44/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.
        Thông tư gồm 8 điều, quy định chi tiết về tiêu chí, quy trình công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
        Theo thông tư, chứng chỉ công nghệ thông tin do tổ chức nước ngoài cấp chỉ được công nhận khi đáp ứng đủ 7 tiêu chí. 
        Cụ thể, chứng chỉ công nghệ thông tin được cấp bởi một trong các tổ chức như: tổ chức nước ngoài hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực tổ chức đào tạo, thi và cấp chứng chỉ công nghệ thông tin ở Việt Nam; tổ chức nước ngoài hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực tổ chức đào tạo, thi và cấp chứng chỉ công nghệ thông tin ở nước ngoài và có đại diện ủy quyền để tổ chức đào tạo, thi và cấp chứng chỉ tại Việt Nam. Đại diện ủy quyền này là doanh nghiệp, tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.
        Chứng chỉ phải được ít nhất hai tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục có trụ sở tại nước phát triển (bao gồm các nước là thành viên nhóm G7, thành viên của Liên minh Châu Âu, Australia, Hàn Quốc) công nhận bằng văn bản. Các văn bản công nhận này vẫn còn hiệu lực và được phát hành không quá 5 năm tính đến thời điểm đề nghị được gửi đến Bộ Thông tin và Truyền thông. 
        Khung chương trình, khung giáo trình (syllabus), phải đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT (ánh xạ khung chương trình và khung giáo trình đáp ứng đầy đủ kiến thức và kỹ năng của các mô đun quy định).
        Đề thi đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản được xây dựng trên cơ sở tổng hợp kiến thức, kỹ năng đáp ứng cả 06 mô đun kỹ năng cơ bản của Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, do phần mềm tạo ra từ ngân hàng câu hỏi thi, được mã hóa, đảm bảo tính bảo mật cao và được chấm tự động.
         Phần mềm thi đảm bảo cho việc tổ chức thi (có chức năng xác thực thí sinh; có thuật toán ngẫu nhiên, đồng đều các câu hỏi ở các phần kiến thức, kỹ năng khác nhau để tạo ra đề thi từ ngân hàng câu hỏi thi; hệ thống chấm điểm tự động hoạt động phù hợp, chính xác và thông báo kết quả trên màn hình hoặc in ra giấy ngay sau khi kết thúc bài thi); Hệ thống CNTT bảo đảm cho việc tổ chức thi (phải an toàn cơ sở dữ liệu, bảo mật và an toàn khi đăng nhập vào hệ thống; có các tính năng lưu vết, thống kê, báo cáo và sao lưu tự động; đảm bảo hoạt động thi trên máy ổn định, có thiết bị bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống; có tính năng giám sát trực tuyến tránh gian lận trong quá trình thi).
        Quy trình thi và cấp chứng chỉ đảm bảo tránh gian lận và có trang thông tin điện tử cung cấp thông tin đầy đủ về quy định thi, cấp chứng chỉ, đề thi mẫu và cho phép kiểm tra sự tồn tại hợp lệ của các chứng chỉ đã cấp.
        Bên cạnh đó, Thông tư còn quy định cụ thể về quy trình xem xét công nhận chứng chỉ CNTT của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT; Hội đồng thẩm định; Hồ sơ đề nghị công nhận; cũng như trách nhiệm của tổ chức nước ngoài hoặc đại diện ủy quyền tại Việt Nam của tổ chức nước ngoài./.

Quốc Phong


Các tin cùng chuyên mục:
Ông Lê Tỷ Khánh -PGĐ Phụ trách
0911.162.999 0257 3551.579
Lương Công Đức -Chánh Thanh tra
090.351.1229 0257 3843.170
Phạm Ý Thiên -Chánh Văn phòng
091.425 4494 0257 3843.171
  • Giới thiệu du lịch Phú Yên

Thống kê truy cập