Sở Thông tin và Truyền thông
Phú Yên tổ chức Hội nghị Triển khai Quyết định 45/2016/QĐ-TTg và Quyết định 55/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chuyên mục: Bưu chính viễn thông | Đăng ngày: 11/08/2017

Chiều 14/4/2017, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Quyết định 45/2016/QĐ-TTg về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích và Quyết định 55/2016/QĐ-TTg về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Đình Phùng chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan trên đại bàn tỉnh.

 

Quang cảnh Hội nghị

Hiện nay, các biện pháp cải cách TTHC đang được thực hiện tại các cơ quan hành chính gồm: các mô hình ‘Một cửa’, ‘Một cửa liên thông’, ‘Trung tâm hành chính’… và đa số người dân và tổ chức, doanh nghiệp vẫn phải trực tiếp đến cơ quan hành chính để nộp hồ sơ, lệ phí và nhận kết quả giải quyết TTHC. Ngày 19/10/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Đây là bước tiến mới trong cải cách hành chính ở Việt Nam, nhằm góp phần giảm tải công việc cho các cơ quan hành chính, tăng cường sự công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết TTHC, đồng thời tiết kiệm chi phí cho người dân và các tổ chức, doanh nghiệp. Theo Quyết định  trên, tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn sử dụng 1 trong 3 dịch vụ: Gửi hồ sơ giải quyết TTHC; Nhận kết quả giải quyết TTHC; Gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC; Việc nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân được thực hiện tại các điểm phục vụ của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam hoặc tại địa chỉ mà tổ chức, cá nhân yêu cầu.

Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích; UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 340/QĐ-UBND về công bố danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích (đợt 1), trong đó công bố 556 thủ tục hành chính trong 62 lĩnh vực được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích và 107 thủ tục hành chính trong 12 lĩnh vực được trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Việc ban hành và triển khai Quyết định 45/2016/QĐ-TTg thể hiện một bước đi quan trọng trong cải cách hành chính, hướng tới phục vụ người dân, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tiếp cận được các cơ quan nhà nước, xử lý giải quyết các thủ tục hành chính nhanh nhất, thuận tiện nhất, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính cũng như nâng cao chỉ số PCI, PAPI của tỉnh.

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; ngày 26/12/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg về mạng Bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước. Theo đó, mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước được thiết lập và duy trì hoạt động để chấp nhận, vận chuyển, phát các bưu gửi bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tài liệu mang bí mật Nhà nước với các nguyên tắc như: Bảo đảm bí mật Nhà nước; bảo đảm bí mật, an ninh, an toàn, nhanh chóng, chính xác, kịp thời trong mọi tình huống; thống nhất trong tổ chức, quản lý, vận hành khai thác; không vì mục đích kinh doanh…Việc triển khai Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg sẽ nâng cao nhận thức tầm quan trọng về công tác Bảo vệ bí mật Nhà nước cũng như khắc phục khắc phục những tồn tại, hạn chế; góp phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của tỉnh, của đất nước.

Tại Hội Nghị Đồng chí Phan Đình Phùng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp để thực hiện có hiệu quả các Quyết định trên của Thủ tướng Chính phủ. Sau Hội nghị, các ngành, các cấp cần tiếp tục phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện; đồng thời, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương, chủ động phối hợp với ngành Bưu chính tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp nhằm từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Cũng tại Hội Nghị Bưu điện tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ký kết thỏa thuận cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích.

Xuân Phương


Các tin cùng chuyên mục:
Ông Lê Tỷ Khánh -PGĐ Phụ trách
0911.162.999 0257 3551.579
Lương Công Đức -Chánh Thanh tra
090.351.1229 0257 3843.170
Phạm Ý Thiên -Chánh Văn phòng
091.425 4494 0257 3843.171
  • Giới thiệu du lịch Phú Yên

Thống kê truy cập