Sở Thông tin và Truyền thông
Thực hiện công tác Giảm nghèo về thông tin trên địa bàn

Chuyên mục: Báo chí xuất bản | Đăng ngày: 26/09/2017

Dự án “Truyền thông và Giảm nghèo về thông tin” là một trong bốn dự án lớn thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Việc mở rộng cơ hội tiếp nhận thông tin cho nhân dân, đặc biệt là nhân dân nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn là một chính sách đúng đắn và quan trọng để giảm nghèo đa chiều bền vững.

          Bước đầu thực hiện Dự án

Tại Phú Yên, triển khai Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin”, UBND tỉnh đã giao cho Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và các sở, ban, ngành liên quan tổ chức thực hiện dự án. Trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức hoạt động Giảm nghèo về thông tin, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì tổ chức hoạt động Truyền thông về giảm nghèo.

Cuối năm 2016, Sở Thông tin và Truyền thông bước đầu thực hiện dự án bằng việc tổ chức 03 lớp tập huấn bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ thông tin - truyền thông cho hơn 100 cán bộ truyền thanh trên tổng số 112 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Các học viên được bồi dưỡng 2 kỹ năng quan trọng: kỹ năng viết tin, bài, phóng sự, kết cấu một chương trình phát thanh; kỹ năng sử dụng máy móc, thiết bị phát thanh, xây dựng chương trình phát thanh trên máy tính.

Đ/c Lê Tỷ Khánh, Phó Giám đốc phụ trách Sở TT&TT trao Giấy chứng nhận  hoàn thành khóa tập huấn cho các học viên - Ảnh: Thanh Thúy

Sau lớp tập huấn, đa số các học viên đều nắm vững kiến thức nghiệp vụ phát thanh đồng thời có thể tự xây dựng một chương trình phát thanh trên máy tính. Đây sẽ là nền tảng giúp các cán bộ vận dụng tốt trong quá trình công tác ở đơn vị đồng thời nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền ở cơ sở góp phần nâng cao dân trí, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin của người dân, đặc biệt là mở rộng cơ hội tiếp cận thông tin cho bà con hộ nghèo thuộc vùng sâu, vùng xa của tỉnh. 

Bên cạnh đó, trong phạm vi dự án, cuối năm 2016, Sở đã xuất bản Sổ tay Giảm nghèo về thông tin nhằm giúp cán bộ cơ sở xã, phường, thị trấn nắm vững và có thêm tư liệu trong việc tuyên truyền, phổ biến chính sách xóa đói, giảm nghèo của Đảng và Nhà nước hiện nay, đồng thời giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và người dân ở vùng khó khăn tiếp cận những thông tin thiết thực nhất về các lĩnh vực đời sống xã hội.

 

Củng cố hệ thống thông tin cơ sở là nhiệm vụ thường xuyên, quan trong trong thời gian tới

          Qua 03 lớp tập huấn, theo ghi nhận của Ban tổ chức, đa số các cán bộ truyền thanh cấp xã khá “bỡ ngỡ” với kiến thức về nghiệp vụ báo chí, đặc biệt là các thao tác xây dựng chương trình phát thanh trên máy tính. Bởi thực tế, họ chưa được đào tạo chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ báo chí. Các đài truyền thanh, đặc biệt là các đài thuộc vùng sâu, vùng xa chủ yếu tiếp sóng đài truyền thanh cấp huyện, các chương trình tự sản xuất rất ít ỏi, chủ yếu thực hiện qua radio và thu âm trực tiếp. Đây thực sự là một trở ngại lớn, ảnh hưởng đến quá trình truyền tải thông tin đến nhân dân.

          Theo ông Lê Tỷ Khánh, Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông: Xác định được tầm quan trọng của hệ thống truyền thanh cơ sở trong việc hoàn thành mục tiêu giảm nghèo về thông tin, đầu năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức ký kết hợp tác truyền thông giữa Sở và UBND các huyện trên địa bàn tỉnh. Việc trao đổi nội dung thông tin giữa Trang TTĐT tổng hợp “Phú Yên – Đất nước và Con người” (do Sở quản lý) và các Đài Truyền thanh cấp huyện sẽ góp phần đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng chương trình truyền thanh cơ sở, tăng cường chuyển tải nhiều nội dung phong phú đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nhân dân vùng sâu, vùng xa.

Bên cạnh đó, thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh tiếp tục mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao trách nhiệm và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật cho những người làm phát thanh, truyền thanh, tuyên truyền ở cơ sở. Đồng thời, Sở sẽ có kế hoạch hỗ trợ phương tiện nghe, xem cho các hộ nghèo thuộc 18 xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh. Những phương tiện này nếu được hỗ trợ đúng đối tượng, khai thác đúng lúc, đúng chỗ sẽ phát huy tác dụng, hiệu quả to lớn trong việc đẩy lùi “nghèo đói” về thông tin cho người dân”.

Thanh Thúy

 

         

 

         

         

 


Các tin cùng chuyên mục: