Sở Thông tin và Truyền thông
Quy chế giao ban báo chí trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Chuyên mục: Báo chí xuất bản | Đăng ngày: 05/12/2017

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lương Minh Sơn vừa ký Quyết định ban hành Quy chế giao ban báo chí trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Quy chế gồm 5 chương, 15 điều quy định chi tiết về nội dung, thành phần, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan khi tham gia hội nghị giao ban báo chí.

          Theo đó, Ban Tuyên giáo Tinh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan chủ quản báo chí, các cơ quan báo chí địa phương, các cơ quan, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu sự điều chỉnh Quy chế này.

          Quy chế nêu rõ, nội dung giao ban báo chí xoay quanh việc nhận xét, đánh giá việc thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương về hoạt động báo chí của các cơ quan chủ quản và các cơ quan báo chí trong tháng; tình hình thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền; định hướng chính trị, tư tưởng trong nội dung thông tin của báo chí, lưu ý những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm trong thông tin, tuyên truyền; sự phối hợp của các cơ quan chỉ đạo quản lý báo chí với các cơ quan chủ quản báo chí.

Đồng thời, nhận xét, đánh giá nội dung thông tin báo chí, biểu dương những tin, bài tốt, chấn chỉnh những tin, bài thiếu chính xác, chưa đảm bảo định hướng; công tác thực thi pháp luật, chính sách của nhà nước về báo chí của các cơ quan chủ quản báo chí; biểu dương các cơ quan báo chí có ưu điểm, thành tích nổi bật, đồng thời phê bình, nhắc nhở các cơ quan báo chí vi phạm pháp luật (nếu có).

Thông báo về tình hình hoạt động của Hội nhà báo và hội viên, kiến nghị với các cơ quan chủ quản báo chí  về những vấn đề liên quan đến hoạt động của Hội và hội viên.

Các cơ quan báo chí, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú đóng góp ý kiến, đề xuất về các nội dung trong công tác giao ban báo chí nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh. Các địa phương, đơn vị được mời phát biểu ý kiến, trao đổi về các vấn đề được báo chí phản ánh.

Theo Quy chế này, giao ban báo chí sẽ tổ chức theo hình thức hội nghị và được tổ chức định kỳ hàng tháng.Ban Tuyên giáo sẽ là cơ quan chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức.

Quy chế còn quy định trách nhiệm cho các cơ quan liên quan. Trong đó, Sở TT&TT có trách nhiệm phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhận xét, đánh giá công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực báo chí; biểu dương các cơ quan, nhà báo có ưu điểm, thành tích nổi bât đồng thời phê bình, nhắc nhở các cơ quan báo chí vi phạm pháp luật (nếu có). Giúp UBND tỉnh tiếp nhận câu hỏi từ các cơ quan báo chí và phóng viên, nhà báo  trước kỳ hội nghị giao ban báo chí. Đồng thời chủ động tham mưu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, cơ quan liên quan trả lời những vấn đề mà dư luận, báo chí quan tâm

Quyết định ban hành Quy chế giao ban báo chí trên địa bàn tỉnh có hiệu lực kể từ ngày 14/11/2017./.

Thanh Thúy


Các tin cùng chuyên mục:
Ông Lê Tỷ Khánh -PGĐ Phụ trách
0911.162.999 0257 3551.579
Lương Công Đức -Chánh Thanh tra
090.351.1229 0257 3843.170
Phạm Ý Thiên -Chánh Văn phòng
091.425 4494 0257 3843.171
  • Giới thiệu du lịch Phú Yên

Thống kê truy cập