Sở Thông tin và Truyền thông
Phú Yên tích cực tuyên truyền Đề án “Phòng ngừa và ứng phó bạo lực trên cơ sở giới”

Chuyên mục: Báo chí xuất bản | Đăng ngày: 23/11/2017

Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phòng ngừa và ứng phó bạo lực trên cơ sở giới đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Yên”

          Thông qua công tác tuyên truyền nhằm quán triệt về mục tiêu, nội dung hoạt động, giải pháp của Đề án, góp phần nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động trong việc phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, hướng đến môi trường an toàn, bình đẳng, không bạo lực.

 

          Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc phổ biến các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước về Luật Bình đẳng giới; Nghị quyết số 11- NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 27/4/2007 về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; các chính sách pháp luật có liên quan đến phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới...

          Tăng cường tuyên truyền phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; phòng ngừa bạo lực trên môi trường mạng; tuyên truyền kỹ năng tự kiểm soát bản thân, kỹ năng phòng tránh bạo lực.

          Thông tin các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới như: Hỗ trợ bảo đảm an toàn, tạm lánh khẩn cấp, dịch vụ hỗ trợ ban đầu tại địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh ở cộng đồng cho nạn nhân; cung cấp dịch vụ chăm sóc tối thiểu cho nạn nhân và tư vấn cho người gây bạo lực tại cơ sở cung cấp dịch vụ ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; hỗ trợ chăm sóc, tư vấn cho nạn nhân tại cơ sở y tế; thông tin đường dây nóng...

          Đồng thời, hàng năm tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong các đợt cao điểm như: “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” (từ ngày 15/11 đến ngày 15/12 hằng năm); hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ hình thức bạo lực đối với phụ nữ (ngày 25/11); “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” (tháng 6 hàng năm)… với các hình thức đa dạng, phong phú nhằm thay đổi nhận thức, hành động và trách nhiệm về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Trước đó, Sở TT&TT đã có văn bản hướng dẫn, định hướng các cơ quan báo chí địa phương, hệ thống các Đài Truyền thanh cơ sở tăng cường tuyên truyền, đưa tin các hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực phụ nữ (25/11) và Tháng  hành động vì Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.

Thanh Thúy


Các tin cùng chuyên mục:
Ông Lê Tỷ Khánh -PGĐ Phụ trách
0911.162.999 0257 3551.579
Lương Công Đức -Chánh Thanh tra
090.351.1229 0257 3843.170
Phạm Ý Thiên -Chánh Văn phòng
091.425 4494 0257 3843.171
  • Giới thiệu du lịch Phú Yên

Thống kê truy cập