Sở Thông tin và Truyền thông
Phê duyệt Đề án Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện

Chuyên mục: Báo chí xuất bản | Đăng ngày: 19/04/2018

Ngày 13/3/2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 308/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020

        Đề án đặt mục tiêu đến năm 2020, 100% cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện được trang bị các thiết bị phục vụ việc số hóa sản xuất chương trình phát thanh; 100% người làm việc tại cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm; 95% cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện được trang bị hệ thống truyền thanh không dây; 100% cơ sở truyền thanh cấp xã thuộc địa bàn huyện vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tiếp được sóng của cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện; nâng cấp trên 300 cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện và trạm phát lại truyền thanh - truyền hình theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.
        Để đạt được mục tiêu đã đề ra trong Đề án, thời gian từ nay đến năm 2020, 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp sẽ được được tập trung triển khai, bao gồm: Kiện toàn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, truyền dẫn phát sóng; Nâng cao chất lượng nội dung chương trình.
        Trong đó, Đề án thực hiện đầu tư nâng cao chất lượng hệ thống thiết bị sản xuất chương trình phát thanh số của cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đồng bộ với các thiết bị sản xuất chương trình phát thanh của Đài Phát thanh - Truyền hình cấp tỉnh để cung cấp các chương trình phát thanh cho Đài Phát thanh - Truyền hình cấp tỉnh; đầu tư thiết bị lưu trữ số để phục vụ công tác thống kê, khai thác lại tin, bài, chương trình đã phát; đặc biệt chú trọng đầu tư trang thiết bị cho các cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện ở vùng nông thôn, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
        Bảo đảm cung cấp thông tin thời sự phản ánh kịp thời tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương, cơ sở với nội dung phong phú, hình thức thể hiện hấp dẫn; bảo đảm cung cấp các thông tin thiết yếu, các chương trình khuyến nông, khuyến ngư, xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo, giúp người dân có kiến thức áp dụng vào tình hình thực tế tại địa phương với nội dung ngắn gọn và dễ hiểu...
        Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm hướng dẫn việc triển khai Đề án; kiểm tra, đôn đốc, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án báo cáo Thủ tướng Chính phủ. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền; bố trí ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước để tổ chức triển khai các nhiệm vụ ở phần II của quyết định; chỉ đạo triển khai Đề án tại địa phương, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông kết quả thực hiện Đề án./.

Thanh Thúy


Các tin cùng chuyên mục:
Ông Lê Tỷ Khánh -PGĐ Phụ trách
0911.162.999 0257 3551.579
Lương Công Đức -Chánh Thanh tra
090.351.1229 0257 3843.170
Phạm Ý Thiên -Chánh Văn phòng
091.425 4494 0257 3843.171
  • Giới thiệu du lịch Phú Yên

Thống kê truy cập