<< Quay Lại
Tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế với COVID-19 tại tất cả các cửa khẩu của Việt Nam
Phòng chống dịch bệnh do virus Covid-19

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, kể từ 00 giờ 00 phút ngày 27/4/2022 tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế với COVID-19 tại tất cả các cửa khẩu của Việt Nam đối với người nhập cảnh.

Hiện nay, dịch COVID-19 đã ghi nhận tại hầu hết các nước trên thế giới, bệnh đã có vắc xin phòng bệnh đặc hiệu và có hiệu quả với các chủng vi rút SARSCoV-2 hiện đang lưu hành; trong thời gian gần đây, dịch đã có xu hướng giảm cả số mắc và tử vong trên phạm vi toàn cầu.

Tại Việt Nam, dịch COVID-19 đã được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc với tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng COVID-19 cao. Căn cứ tình hình dịch COVID-19 Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố chỉ đạo tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế với COVID-19 tại tất cả các cửa khẩu của Việt Nam đối với người nhập cảnh và duy trì giám sát hành khách nhập cảnh tại các cửa khẩu theo quy định tại Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới.

Ngày 27/4/2022, Sở Y tế tỉnh Phú Yên cũng đã có văn bản hướng dẫn đến các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh khẩn trương thực hiện, kịp thời phổ biến đến các thành viên Ban chỉ đạo và Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19, các lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch COVID-19, các cơ sở lưu trú trên địa bàn quản lý để biết, thực hiện.

Đồng thời, giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật chủ động thông tin, hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan duy trì giám sát hành khách nhập cảnh tại các cửa khẩu theo quy định tại Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018 của Chính phủ và chủ động cập nhật các tài liệu truyền thông, khuyến cáo phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình./.

                                                                                                          Châu Nga


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Bà Đào Phạm Hoàng Quyên - Giám đốc
   - 02573 888.999
Phạm Ý Thiên - Chánh Thanh tra
  0914.254.494 - 0257 3843.170
Phạm Nữ Bảo Ngọc - Chánh Văn phòng
  0839.879.799 - 0257 3843.171
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: