<< Quay Lại
Quán triệt triển khai kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất
Tin khác

Sáng ngày 18/8/2023, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức Hội nghị chỉ đạo, quán triệt triển khai kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất. Chánh Thanh tra Bộ TT&TT Nguyễn Thành Chung đã chủ trì Hội nghị. Tham dự có đại diện Lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT; Đại diện Sở 63 Sở TT&TT, thành viên các Đoàn kiểm tra do Bộ và Sở TT&TT thành lập, các cơ quan, đơn vị có liên quan; các doanh nghiệp viễn thông di động; một số cơ quan báo chí (thông qua cầu truyền hình trực tuyến)…


 
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên

Tại Hội nghị, đại diện Cục Viễn thông đã phổ biến quy định về quản lý thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất, tổng quan về thị trường thiết bị đầu cuối thông tin di động, quy định tổ chức, cá nhân trước khi đưa thiết bị đầu cuối thuộc Danh mục thiết bị viễn thông có khả năng gây mất an toàn vào lưu thông trên thị trường hoặc kết nối vào mạng viễn thông công cộng phải thực hiện việc chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và sử dụng dấu hợp quy. Đồng thời hướng dẫn Quy định điều khoản chuyển tiếp trong công tác Chứng nhận hợp quy (CNHQ), Công bố hợp quy (CBHQ): Đối với máy điện thoại di động sử dụng công nghệ E-UTRA (4G) có hoặc không tích hợp công nghệ W-CDMA FDD (3G), GSM (2G): Giấy CNHQ, thông báo tiếp nhận Bản CBHQ đã được cấp trước ngày Thông tư có hiệu lực thi hành và đang còn thời hạn được tiếp tục áp dụng cho đến hết thời hạn hiệu lực của Giấy CNHQ, Thông báo tiếp nhận Bản CBHQ.