<< Quay Lại
Tăng cường tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị
Hoạt động của Ngành

Chiều ngày 6/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban về hoạt động báo chí tháng 02/2023 và định hướng công tác báo chí trong tháng 3/2023.

Quang cảnh cuộc họp

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tTrong tháng qua, các cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú tại tỉnh đã tập trung phản ánh kịp thời, toàn diện tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Nhiều bài viết, phóng sự chất lượng, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, đậm nét các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh; thông tin, phản ánh các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong tháng qua cũng như nêu bật nỗ lực của toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân tỉnh Phú Yên trong việc triển khai thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong công tác xúc tiến đầu tư, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, các hoạt động quảng bá, thu hút đầu tư, kích cầu du lịch…; phản ánh kịp thời nhiều vấn đề dư luận xã hội quan tâm, như: Tình trạng ô nhiễm môi trường tại các địa phương; tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết diễn biến phức tạp trên địa bàn…

Sau phát biểu đóng góp ý kiến của các nhà báo, Ban Tuyên giáo đã đề ra một số nhiệm vụ cần tập trung tuyên truyền trong tháng 3/2023; đó là:

Tuyên truyền việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong đó khẳng định tư tưởng kiên định, nhất quán và xuyên suốt của đồng chí Tổng Bí thư về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tiếp tục tuyên truyền các nghị quyết, kết luận của Đảng được thông qua tại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Tuyên truyền Chương trình hành động số 22-CTr/TU, ngày 06/12/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình hành động số 25-CTr/TU, ngày 06/02/2023 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 24-NQ/TU, ngày 21/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Phú Yên đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Chỉ thị số 25-CT/TU, ngày 06/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đẩy mạnh tuyên truyền Quy định số 397-QĐ/TU, ngày 20/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cấp; Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028;

Tiếp tục tuyên truyền Kế hoạch số: 05/KH-UBND, ngày 12/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Kế hoạch số: 06/KH-UBND, ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh năm 2023; Kế hoạch số 25/KH-UBND, ngày 07/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023.

Tập trung tuyên truyền việc triển khai Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên; Tăng cường tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; công tác quốc phòng, quân sự địa phương, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; kết quả nổi bật trong công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực trong thời gian qua của Đảng và Nhà nước ta; quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta đối với vấn đề chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán trên biển; công tác thông tin đối ngoại; về các chính sách, pháp luật, thành tựu, kết quả thực hiện công tác nhân quyền trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy...

Tiếp tục tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm khác theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh; Tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba năm 2023; Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023; Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện quan trọng trong tháng 3/2023 và đầu tháng 4/2023;…

L.PHONG


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Bà Đào Phạm Hoàng Quyên - Giám đốc
   - 02573 888.999
Phạm Ý Thiên - Chánh Thanh tra
  0914.254.494 - 0257 3843.170
Phạm Nữ Bảo Ngọc - Chánh Văn phòng
  0839.879.799 - 0257 3843.171
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: