<< Quay Lại
Ký kết thực hiện công tác truyền thông, phản ánh tình hình Nhân dân trên địa bàn tỉnh
Hoạt động của Ngành | Đăng ngày: 06/04/2023

           Sáng ngày 6/4, lãnh đạo Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh với Sở Thông tin và Truyền thông, Tòa soạn Báo Phú Yên, Đài Phát thanh Truyền hình Phú Yên đã ký kết chương trình phối hợp về thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phản ánh tình hình Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi họp ký kết

Theo đó, Chương trình phối hợp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp công tác thông tin, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của Nhân dân, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; kịp thời nắm bắt thông tin, tập hợp, phản ảnh dư luận xã hội tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân góp phần củng cố, tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh. Đồng thời nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong chấp hành quy định của pháp luật, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thông tin, tuyên truyền; chuyển đổi nhận thức về chuyển đổi số và thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn xã hội. Kịp thời đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhận thức và hành động của toàn xã hội, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc với Nhân dân trong tỉnh.

Trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, theo dõi, quản lý nhà nước hoạt động thông tin - báo chí; phối hợp, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí, hệ thống truyền thanh cơ sở tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết dân tộc; vai trò, vị trí, quyền, trách nhiệm và các hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh. Kịp thời thông tin, tuyên truyền về quan điểm chính thống của Đảng, Nhà nước; chủ động đấu tranh, phản bác trước những thông tin sai trái, xấu độc gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch. Phối hợp tổ chức hưởng ứng, tuyên truyền về Giải báo chí "Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc" và Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Giải báo chí chuyên đề về “Đại đoàn kết” hàng năm.

Hướng dẫn các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền kết quả triển khai các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Phong trào thi đua “Phú Yên đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, trọng tâm là các hoạt động vận động, giúp đỡ người nghèo, thực hiện an sinh xã hội, công tác cứu trợ người dân gặp thiên tai, hoạn nạn, dịch bệnh... Phối hợp triển khai các chương trình giám sát do MTTQ Việt Nam chủ trì, nhất là giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông; tổ chức góp ý, phản biện xã hội đối với dự thảo các văn bản pháp luật do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng.

Đồng thời phối hợp tạo lập mục liên kết đến Trang Thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trên Trang Thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông quản lý. Hỗ trợ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong việc quản lý, điều hành triển khai chuyển đổi số tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và trong hệ thống Mặt trận các cấp. Phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, công chức Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp. Cử cán bộ kỹ thuật hỗ trợ Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vận hành, quản lý Trang Fanpage Facebook “Mặt trận Phú Yên”, nâng cấp hoạt động Trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên để thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền;…

NGUYÊN LƯU


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: