<< Quay Lại
Chú trọng công tác tuyên truyền trong tháng 6/2021
Thông tin tuyên truyền | Đăng ngày: 10/06/2021
Cỡ chữ:
Giảm chói:

                Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Báo Phú Yên, Đài Phát Thanh  và Truyền hình tỉnh, Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tuyên truyền trong tháng 6 năm 2021.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng một số nội dung trọng tâm tuyên truyền, đó là:

- Tập trung tuyên truyền đầy đủ, chính xác, kịp thời về tình hình dịch bệnh COVID-19 và công tác phòng, chống dịch bệnh để nhân dân biết, yên tâm, ổn định tư tưởng, tâm trạng và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Chủ động phát hiện, đấu tranh phản bác, phê phán kịp thời, có hiệu quả các thông tin thất thiệt, sai sự thật, chưa được kiểm chứng về tình hình dịch bệnh, nhất là các thông tin trên Internet, mạng xã hội.

- Tiếp tục tuyên truyền việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Tuyên truyền đậm nét kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh và các nội dung cần tập trung tuyên truyền sau bầu cử; kịp thời đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước.

- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về việc Việt Nam đảm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào tháng 4/2021.

- Tuyên truyền về những kết quả tốt đẹp của Hội nghị các Lãnh đạo ASEAN và những nỗ lực, đóng góp tích cực của Việt Nam đối với Cộng đồng ASEAN, thể hiện vai trò của Việt Nam trong các vấn đề chiến lược của khu vực; khẳng định cam kết, trách nhiệm của Việt Nam với cộng đồng quốc tế về hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

- Tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.; tiếp tục tuyên truyền những kết quả đạt được qua 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 07 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 68-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Mô hình cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo” tại các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021).

- Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết số: 01/NQ-CP, ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết số: 02/NQ-CP, ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021,…

- Tiếp tục tuyên truyền những kết quả đạt được về cải cách hành chính của đất nước, của tỉnh sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2020.

- Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế theo Kế hoạch số 02-KH/BTGTU, ngày 13/4/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021 theo Kế hoạch số 19-KH/TU, ngày 20/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; việc thực hiện Kế hoạch số 111-KH/TU, ngày 27/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

- Tiếp tục tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021.

- Thông tin, tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là học sinh lớp 12 về một số điểm mới, đáng chú ý trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT và công tác tuyển sinh ĐH năm 2021. Đồng thời, nhấn mạnh về cơ bản, việc tổ chức xét tuyển ĐH, CĐ năm 2021 được giữ ổn định.

- Tiếp tục tuyên truyền về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; công tác phân giới, cắm mốc, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; công tác bảo đảm an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy trong mùa khô năm 2021.

- Tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm, sự kiện chính trị quan trọng khác trong tháng 6/2021.

N.LƯU

 

 

 


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: