<< Quay Lại
Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước
Thông tin tuyên truyền | Đăng ngày: 02/06/2021
Cỡ chữ:
Giảm chói:

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành văn bản định hướng tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021).
Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lớn lao của sự kiện Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước ngày 05/6/1911; khẳng định con đường cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” là đúng đắn, sáng tạo; tôn vinh, tri ân sâu sắc những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế; khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta; đấu tranh, phản bác những thông tin, luận điệu xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ nhận giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kết quả qua 7 năm thực hiện Kế hoạch số 68-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”; gắn với tuyên truyền việc quán triệt và triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị.
Căn cứ điều kiện, tình hình thực tế, nhất là diễn biến của dịch bệnh COVID-19, các cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn hình thức tuyên truyền, kỷ niệm phù hợp, như: Tổ chức tuyên truyền trong sinh hoạt đảng, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội; chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền cổ động trực quan, các ấn phẩm sách, bản tin, trên các trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử, trên Internet và các trang mạng xã hội; tổ chức tọa đàm khoa học, triển lãm…
Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phối hợp với cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước về thông tin, báo chí, xuất bản; đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc sự kiện lịch sử, phủ nhận vai trò, giá trị, ý nghĩa lịch sử của sự kiện Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, cũng như cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng  Hồ Chí Minh đối với lịch sử và dân tộc Việt Nam.
Ngoài ra, Báo Phú Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh mở chuyên trang, chuyên mục, bài viết, phóng sự về sự kiện trên để tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh; tăng dung lượng, thời lượng đưa tin, phát sóng về gương “người tốt”, “việc tốt”, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.
Thanh Thúy

CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: