<< Quay Lại
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
Chuyển đổi số | Đăng ngày: 06/10/2022

“Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân” là chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022. Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động với các nội dung chính như sau:

Mục đích:

- Tuyên truyền các chủ trương của Trung ương và của tỉnh nhằm nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số; tạo thành động lực để đẩy nhanh và đồng bộ công cuộc chuyển đổi số của tỉnh.

- Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh được tổ chức với các loại hình phong phú, đa dạng, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; phù hợp với mục đích, ý nghĩa, tinh thần cũng như chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022, góp phần nâng cao chỉ số DTI cho tỉnh năm 2022.

Thời gian tổ chức: Từ ngày 1-31/10/2022

Nội dung

- Hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022: Tổ chức phát động và khuyến khích sáng kiến hành động chuyển đổi số trong hoạt động quản lý các cơ quan đơn vị; Tổ chức ra quân phổ biến, hỗ trợ người dân sử dụng sản phẩm, dịch vụ số; Tổ chức các hoạt động chuyển đối số của doanh nghiệp, khuyến khích mỗi đơn vị có ít nhất một sáng kiến chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp cận nền tảng số thiết thực và hiệu quả; Các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ số có các chương trình khuyến mại nhằm khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sản phẩm, dịch vụ số do doanh nghiệp cung cấp (phù hợp với quy định của pháp luật).

- Các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022: Các cơ quan, đơn vị quán triệt nhận thức chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động góp phần thúc đẩy chuyển đổi số tại đơn vị; Các  cơ  quan  truyền  thông  tổ  chức  thông  tin,  tuyên  truyền  về  Ngày Chuyển đổi số quốc gia; Tổ chức các hoạt động cộng đồng: Phong trào văn hóa, văn nghệ thể thao  cộng  đồng với tinh  thần  “khỏe  trong  môi  trường  thực để  khỏe  trong  môi trường  số”;  Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên các trang thông tin điện tử  của  doanh  nghiệp;  khuyến  khích  các  doanh  nghiệp  có  gian  trưng  bày,  giới thiệu sản phẩm, giải pháp về chuyển đổi số trong các lĩnh vực phù hợp để triển khai trên địa bàn tỉnh; Ngày 10/10/2022, tổ chức khai mạc Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 tại tỉnh Phú Yên (do Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì thực hiện).  

Quang cảnh khai mạc Hội nghị tập huấn Chính quyền số huyện Tuy An

 

NGUYỄN CHÍ SỸ


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: